Ga direct naar inhoud

Natura2000

De Nederlandse overheid heeft in opdracht van Europa een Natura 2000 status toegewezen aan ruim 160 natuurgebieden in ons land. Moerputten, Bossche Broek, Nationaal Park Weerribben-Wieden en Vlijmens Ven vormen samen zo'n Natura 2000 gebied. Doel is om natuurgebieden met steeds zeldzamer wordende leefgebieden te beschermen en duurzaam te ontwikkelen. Hiermee wordt de afname van het totaal aan plant- en diersoorten (de biodiversiteit) een halt toegeroepen.

pimpernel

Europees natuurnetwerk

Alle Natura 2000 gebieden in Europa vormen samen een groot netwerk. Het zijn de schatkamers van bijzondere natuur. Met de uitvoering van het LIFE+-project “Blues in the Marshes’ worden internationale afspraken nagekomen, die gemaakt zijn rond de Natura 2000 gebieden Moerputten, Bossche Broek, Nationaal Park Weerribben-Wieden en Vlijmens Ven. Na realisatie mag iedereen straks van deze nieuwe schatkamer komen genieten!

logo elife en natura2000