Ga direct naar inhoud

Anders maaien

Het natuurgebied biedt veel kansen voor een grote variatie aan bloemen, libellen, vlinders en vogels. Bij de Vechtplassen vind je namelijk veel verschillende bodemtypen zoals zand, veen en klei en er is schoon kwelwater aanwezig. Dit komt omdat het gebied op de overgang ligt van de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de kleigronden van de Vecht.

Bonte weide

Kansrijk natuurgebied

Het natuurgebied biedt veel kansen voor een grote variatie aan bloemen, libellen, vlinders en vogels. Bij de Vechtplassen vind je namelijk veel verschillende bodemtypen zoals zand, veen en klei en er is schoon kwelwater aanwezig. Dit komt omdat het gebied op de overgang ligt van de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de kleigronden van de Vecht.

Bodem

De grond bevat nu een overschot meststoffen, zoals fosfaat, daardoor is de begroeiing eentonig. Weinig dier- en plantensoorten kunnen hierin leven. Het overschot aan meststoffen moet eruit. Met extra maaien en afvoeren van het maaisel wordt de grond beter geschikt gemaakt voor een grotere variëteit aan planten. Op bepaalde stukken gaan we ook de fosfaat(mest)rijke bovengrond afgraven (plaggen).