Ga direct naar inhoud

Van boer naar natuurondernemer

Natuurmonumenten voert dit nieuwe beleid uit samen met pachters en streeft naar het aantrekken van één natuurondernemer per (deel)gebied die de graslanden langdurig kan beheren.

Bonte weide

Vastleggen nieuwe werkwijze

Voorheen konden agrariërs en hobbyboeren in het gebied het gras nog goed gebruiken, maar nu de weilanden minder meststoffen bevatten en de begroeiing langzaam verandert is het niet meer voor iedereen geschikt. In overleg met agrariërs heeft Natuurmonumenten getracht de nieuwe doelstelling te realiseren.

Helaas hebben we niet met alle pachters werkbare afspraken kunnen maken. Sommige boeren maken nu plaats waardoor kansen ontstaan voor andere ondernemers in de omgeving.

Koeien en schapen

Naast de bloemrijke graslanden met de bijzondere planten en dieren blijft er ook ruimte voor koeien en schapen in de wei. We stimuleren daarnaast dat de ondernemer een rol kan spelen in bijvoorbeeld het aanbieden van streekproducten of het geven van educatie op boerderij en in het natuurgebied. De kunst is een samenwerking te vinden waarbij bloemrijke hooi- en weilanden terugkeren en de boer kan ondernemen.