Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Monitoringsonderzoek

In de periode 2011 - 2014 voerden een aantal bureaus gezamenlijk een monitoringsonderzoek uit in het kader van het LIFE project The Dutch Crane Resort Fochteloërveen. Gekeken werd naar grondwaterstanden, waterkwaliteit, flora en vegetatie, vogels, amfibiëen en reptielen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en mieren.

Eerste conclusies  

Uit geohydrologisch onderzoek is gebleken dat het gebied onder invloed staat van verdroging door de aanwezigheid van veenwijken, met name de Esmeerwijk en Veertigroewijk hadden een drainerende invloed op het Esmeergebied. Ook de landbouwenclave Stallaan met zijn diepe landbouwkundige ontwatering had een sterk drainerende werking op het Esmeergebied (Bell & van 't Hullenaar, 2007). In de Norger Petgaten lekte water weg naar de ondergrond via de aan de zuidzijde gelegen Hoofdwijk. Bosopslag op de zandruggen (extra verdamping) en doorsnijding van de zandruggen door de veenwijken zorgden ervoor dat de zandruggen drainerend werkten op het aanwezige veen.  

Waterhuishouding verbeteren

Het inrichtingsplan dat is uitgevoerd in de jaren 2011-2014 is erop gericht de waterhuishouding te verbeteren met het oog op herstel van natte heide en hoogveenhabitats. Maatregelen hebben betrekking op het verwijderen van opslag om overmatige verdamping tegen te gaan en het dempen van sloten en wijken om afvoer van water via het wijkenstelstel te stoppen. De afwatering wordt overgenomen door het kommen- en slenkenstelstel in het gebied. Verder wordt het peil verhoogd door de aanleg van enkele stuwen tussen het Esmeergebied en het deelgebied Stallaan en tussen de Norger Petgaten en het deelgebied Kolonievaart.  Meer weten? Lees dan hier het hele monitoringsonderzoek.