Ga direct naar inhoud

Een duurzame koers voor toerisme - MONA Interreg

Nationaal Park Veluwezoom werkt samen met 10 internationale partners aan het Europese programma MONA, dat duurzaam toerisme in en rondom natuurgebieden in Noordwest-Europa stimuleert en bezoekersgedrag onderzoekt.

Drukte in Nationaal Park Veluwezoom

MONA staat voor ‘MOdal shift, routing and nudging solutions in NAture areas for sustainable tourism’. Het Europese subsidieprogramma Interreg investeert de komende jaren €3,6 miljoen. Door middel van co-financiering  door alle partners wordt dit bedrag bijna verdubbeld en wordt in totaal €6 miljoen geïnvesteerd in het spreiden van de recreatiedruk in de verschillende natuurgebieden. Natuurmonumenten doet met Nationaal Park Veluwezoom mee aan de pilot Routing.

Het MONA-programma loopt tot en met 2027.

Masterplan Veluwezoom

Natuurmonumenten werkt in Nationaal Park Veluwezoom aan betere routing in het Masterplan Veluwezoom. Samen met de gemeenten Rheden en Rozendaal is een convenant gesloten om te komen tot betere spreiding van bezoekers, het stimuleren van openbaar en duurzaam vervoer en de ontwikkeling van een moderne en duurzame ontvangstlocatie op landgoed Heuven. De focus ligt niet op het verminderen van het aantal bezoekers, maar op het terugbrengen van het gemotoriseerd verkeer in Nationaal Park Veluwezoom, om zo de uitstoot van uitlaatgassen in de natuur te verminderen, alsmede effecten van (geluids)verstoring. Zie ook Masterplan Veluwezoom >

Onderzoek en Monitoring

Een belangrijk onderdeel van het MONA-programma bestaat uit monitoring, onderzoek en analyse. BUas (Breda University of Applied Sciences) en KU Leuven zijn aangesloten als kennispartners om data te verzamelen en uitkomsten van onderzoek en pilots met de deelnemers te delen.

Duurzaam en toerisme voor iedereen

Behalve voor een betere verbinding en duurzaam transport, heeft het project ook aandacht voor duurzaam en toerisme voor iedereen. Een betere infrastructuur en herinrichting van wandelpaden, ontvangstlocaties e.d. moet zorgen voor een gastvrije ontvangst voor alle doelgroepen.

De 11 deelnemende organisaties van MONA Interreg