Ga direct naar inhoud

Natuurherstel Project Helvex

Het landschap in natuurgebied Groote Meer bij Ossendrecht ondergaat de komende tijd een metamorfose. De vennen Groote Meer, Kleine Meer en Granaatven worden als een parelsnoer met elkaar verbonden, daaromheen vind je gevarieerde bossen. Bomen, struiken en de vlakte vol pijpenstrootje maken deze herfst plaats voor een open landschap met een weids uitzicht over de vennen, die straks weer vol water staan.

Struikheide Ossendrecht

Natuurmonumenten kan dit grote natuurherstelproject ‘LIFE HELVEX’ samen met haar partners realiseren dankzij de Europese LIFE-subsidie. Het resultaat is eind 2016 al te zien. 

Wat gaat er gebeuren?

De belangrijke vennen Groote Meer, Kleine Meer en een oud ven ten westen van het Kleine Meer -het zogenaamde Granaatven- worden hersteld door opslag van bomen en struiken weg te halen en plagsel op de bodem en oevers te verwijderen. Door het natuurherstel komt er meer én langduriger water in de vennen te staan. Ook wordt de waterkwaliteit beter.

Welke dieren en planten profiteren hiervan?

Dankzij het natuurherstel verbetert de leefomgeving van veel planten en dieren in het natuurgebied. Soorten die van het venherstel profiteren zijn watervogels als geoorde fuut en dodaars, prachtige vogels om te zien en te horen. Amfibieën, zoals de kamsalamander (dit is de enige plek op de Brabantse Wal waar deze soort nog voorkomt) en de rugstreeppad hebben ook baat bij het herstel.  En planten als oeverkruid, witte waterranonkel, dopheide en zonnedauw maken meer kans om te overleven en zich te verspreiden.

Ook de mens profiteert!

Niet alleen voor de natuur is dit prachtig, ook voor wandelaars en natuurliefhebbers wordt dit gebied nog mooier. Het Granaatven en het Kleine Meer zitten nu verstopt achter heel veel hoge begroeiing, straks kijk je daar weer uit over prachtige vennen en kun je nog meer genieten van de prachtige vogels en met een beetje geluk zie je een kamsalamander of rugstreeppad wegschieten.

Grenzeloze samenwerking

Delen van het natuurgebied Groote Meer zijn in eigendom en beheer bij een particuliere landgoedeigenaar. Natuurmonumenten zal namens deze eigenaar herstelmaatregelen combineren met de werkzaamheden van Natuurmonumenten zelf.

In het LIFE Helvex-project werkt Natuurmonumenten daarnaast samen met het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide en met partners aan de Vlaamse zijde van het grenspark: Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos. Samen hebben wij met ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant voor deze en andere projecten een Europese LIFE-subsidie gekregen. En dat is prachtig, want natuur kent geen grenzen!

Vleesetend plantje

De zonnedauw die hier bij de vennen groeit is een echte vleeseter! Die mooie 'dauwdruppels' op het plantje zijn maar schijn: het is hét wapen om insecten te vangen. De zonnedauw lokt vliegjes met een lekkere geur. Zodra ze op het plantje landen, blijven ze plakken aan die 'dauwdruppels'. De zonnedauw kan dankzij dit dieet groeien op een zeer voedselarme bodem. 

Life+ en Natura 2000
Provincie Noord Brabant
Grenspark de Zoom

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Kleine Meer, Beheerschuur Brabantse Wal