Ga direct naar inhoud

Leefgebiedsplan Kampina voor een mooie en vitale heide

Dankzij een subsidie van Provincie Noord-Brabant kunnen de maatregelen uit dit plan worden uitgevoerd en draagt het project bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland. Eind 2015 is het project klaar.

Kampina

Meer heide als leefgebied voor bijzondere soorten

Het doel van het project is om de leefgebieden natte en droge heide te herstellen en uit te breiden. Dat betekent dat er naast oude heidestruiken ook voldoende verjonging van de heide op gang komt. En dat er verspreid in de heide voldoende open zandige plekjes zijn. In het warme zand is het goed toeven voor de levendbarende hagedis en zeldzame insecten, zoals blauwvleugelsprinkhaan en allerlei zandbijen. In de beschutting van de heidestruiken broeden dan weer vogels zoals, nachtzwaluw, graspieper en veldleeuwerik. Daarnaast zullen heidevelden via corridors, een soort heidegangen door het bos, met elkaar verbonden worden. Via die corridors kunnen dieren van verschillende populaties elkaar bereiken en zich voortplanten. Die uitwisseling van genetisch materiaal is heel belangrijk voor de gezondheid en dus de overlevingskansen van de soort.

Historisch landschap van Balsvoort herstellen

Ook het historische landschap rond de voormalige landbouwenclave Balsvoort krijgt een opknapbeurt. Hier zal gewerkt worden aan het herstel van het kleinschalige mozaïeklandschap, waarin graslanden, bloemrijke akkers en houtwallen elkaar afwisselen. De begrazing door runderen zal beperkt en meer gestuurd worden. De Kampina wordt door al deze maatregelen paarser en afwisselender, wat de beleefbaarheid voor wandelaars en fietsers vergroot. Zo zal er in de toekomst langs het fietspad over de Kampina weer veel meer bloeiende paarse heide te zien zijn en passeren de fietsers ook een mooie bloemrijke graanakker.

Eerste maatregelen van start

In oktober 2013 startte Natuurmonumenten met de eerste werkzaamheden. Op plekken waar de heide totaal door graspollen van het pijpenstrootje is verdrongen, worden deze verwijderd. De pollen worden gemaaid of zelfs met wortel en al verwijderd. Alle plantenresten worden afgevoerd en op de kale zandbodem die achterblijft, kan weer nieuwe heide ontkiemen.

Ook zal er gestart worden met het open kappen van een aantal corridors in het bos, die heideveldjes met elkaar gaan verbinden. De breedte van de corridors varieert, maar belangrijk is dat er voldoende zonlicht op de bodem komt. Hier ontstaat weer heide en de overgang naar het bos ontwikkelt zich geleidelijk tot een zoom met kruiden en struiken. Langs die zonbeschenen bosranden in de heidegangen kunnen allerlei insecten zich goed verplaatsen.

Natuurmonumenten heeft in De Loonse en Drunense Duinen al zeer positieve ervaringen met de aanleg van heidecorridors. Uit telgegevens blijkt dat al een jaar na aanleg de eerste dieren, zoals vlinders en levendbarende hagedissen van deze corridors gebruik maakten!

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid