Ga direct naar inhoud

Van verstikkende slibdeken tot natuurlijk wetland

Het project ‘Marker Wadden’ omvat de aanleg van een serie eilanden in het Markermeer. Rondom deze eilanden ontstaan op grote schaal oevergebieden met rietvelden en luwtegebieden met ondiep water.

Artist impression 7 Marker Wadden eilanden

De eilanden worden gebouwd met zand, klei, veen en slib uit de bodem van het Markermeer. Het teveel aan slib in het meer wordt gebruikt voor de bouw en ingevangen in de luwtes achter de eilanden. Bouwen met slib is een wereldwijde primeur. Op beperkte schaal is ook grond en bagger van buiten het Markermeer aangevoerd om bij Marker Wadden nuttig te worden hergebruikt. In maart 2016 is gestart met de aanleg van een stenen rand en dammen van zand voor het eerste eiland. Laag voor laag werden de eilanden verder opgebouwd met zandranden en de compartimenten gevuld met slib. Met de aanleg van Marker Wadden scheppen we niet alleen eilanden en oevers maar herstellen we ook het natuurlijke evenwicht onder water. De voedselketen van algen en plankton, kleine waterdieren, vissen en vogels krijgt weer kans zich te ontwikkelen in de ondieptes en het helderder water rondom de eilanden. In de luwte achter de eilanden kan het slib bezinken evenals in de winputten en in een speciale slibgeul. De bodem van het meer komt weer tot leven. Mosselbanken kunnen zich herstellen en het fijnste slib uit het water filteren. Het herstel van de onderwaternatuur draagt bij aan de vitaliteit van het meer, waardoor de visstand zich ook zal herstellen

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid