Nederzetting op Marker Wadden

Op het haveneiland van Marker Wadden zijn bezoekers van harte welkom. Er komt een kleine nederzetting met voorzieningen voor ontvangst van bezoekers, zoals een eilandpaviljoen met informatieruimte en sanitair.

Nederzetting Marker Wadden

Ook komen er enkele gebouwtjes voor het beheer en toezicht, zoals een hut voor eilandwachters, havenmeester en een werkschuur voor machines. Verder komt er een onderzoekstation voor de vele onderzoekers die de ontwikkelingen op Marker Wadden nauwgezet volgen. De omvang van de nederzetting naast de havenkom is beperkt en bedraagt niet meer dan 0.1% van het oppervlakte van Marker Wadden.

De voorbereidende werkzaamheden zijn in april 2019 gestart. De eerste gebouwen zijn in september 2019 geplaatst. Naar verwachting is de nederzetting in mei 2020 klaar.

Bezoekers op Marker Wadden

De haven van Marker Wadden is vanaf het najaar van 2018 open voor bezoekers. Er komen waterrecreanten met eigen boot, dagjesmensen, gasten van charters, wandelaars en vogelaars die dit nieuwe natuurparadijs willen zien.

Alle bezoekers worden op het centrale punt bij de haven welkom geheten door eilandwachters. Vervolgens kan men prachtige wandelingen maken, uitwaaien op het strand, vogelkijkhutten ontdekken of de uitkijktoren beklimmen. Voor informatie, een versnapering en beschutting kunnen bezoekers in zomer 2020  terecht in het nieuwe eilandpaviljoen.

Ontwerp en bouw

De gebouwen van de nieuwe nederzetting zijn ontworpen door het architectenbureau Ziegler / Branderhorst en gebouwd op het vasteland door Strandbaak. Natuurmonumenten heeft gekozen voor dit ontwerp omdat het zich voegt in dit nieuwe landschap en de natuurbeleving op Marker Wadden ondersteunt. Het ontwerp bestaat uit meerdere losse gebouwen die toch voldoende beschutting bieden en opgaan in de omgeving.

Uitgangspunt is dat er een echt mooi architectonisch ontwerp is gemaakt, zodat de bebouwing in het landschap past, gebruikmakend van de luwte die de duinpartijen op Marker Wadden zullen bieden. De duinen en de nederzetting vormen straks een onlosmakelijk geheel; een natuurlijke nederzetting achter de duinrand.

Duurzaam en vernieuwend

De nederzetting is mede mogelijk gemaakt door financiers en sponsors. De belangrijkste publieke gebouwen komen aan een gastvrij groen plein te liggen, de kern van de nederzetting. De gebouwen zelf krijgen een samenhangende architectuur die bezoekers als ‘typisch Marker Wadden’ zullen ervaren. Het basismateriaal van de gebouwen is hout en alle gebouwen krijgen een lessenaarsdak met zonnepanelen. Tevens is ervoor gekozen de losse gebouwen op het vasteland te maken en in z’n geheel per schip naar Marker Wadden te vervoeren. Dit is effectief en zorgt voor veel minder verstoring.

Elektriciteit en water worden op Marker Wadden zelf geregeld. Het is allemaal 'off-grid'. Dat betekent dat Marker Wadden geheel zelfvoorzienend is en niet is aangesloten op een net. Energie wordt verkregen uit eigen zonnepanelen en er komt een vorm van windenergie. Water wordt gefilterd uit het Markermeer en vuil water kan via een helofytenfilter afgevoerd worden..

Schets van de haven

Plantekening van de haven.

Markante gebouwen op Marker Wadden

Markante gebouwen aan een gastvrij groen plein.

nederzetting marker wadden

Impressie van de nederzetting in het weidse landschap.

Planning

Eind 2018 is een architectenbureau gekozen. Na de keuze van het ontwerp zijn verdere details uitgewerkt en vergunningen geregeld. In april 2019 zijn de voorbereidende grondwerkzaamheden gestart.

In september 2019 worden de  eerste gebouwen overgevaren. Die zijn in elkaar gezet op het vasteland. al klaargemaakt in de fabriek.

In november 2019  zijn de eerste gebouwen klaar, o.a. het onderzoekstation en de beheerschuur.

In mei 2020 is de gehele nederzetting klaar en kunnen bezoekers ontvangen worden in het nieuwe eilandpaviljoen.

logo