Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Nederzetting op Marker Wadden

Op het eerste hoofdeiland van Marker Wadden zijn bezoekers welkom. Daarom zijn er plannen voor een kleine nederzetting. Een plek met bescheiden voorzieningen dat als startpunt fungeert voor bezoekers van Marker Wadden.

Nederzetting Marker Wadden

Op Marker Wadden verblijven in de toekomst ook mensen. Het eiland moet immers worden beheerd en de vogels en het strand trekken natuurliefhebbers aan. Om bezoekers welkom te heten en beheerders een plek te geven, wordt een nederzetting gebouwd. Een plek bij de haven met een beperkt aantal gebouwen en huisjes. Die krijgen een ingetogen architectuur, passend in het landschap.

Bezoekers op Marker Wadden

De haven van Marker Wadden gaat het najaar van 2018 open voor bezoekers. Vanaf die tijd is Marker Wadden toegankelijk voor het publiek. We verwachten waterrecreanten die hier willen aanleggen en dagjesmensen, wandelaars en vogelaars die per veerboot komen en dit nieuwe natuurparadijs willen zien.

Voor hen komen op termijn voorzieningen zoals een klein informatiecentrum, sanitairgebouw, een overkapping waar je kunt schuilen en een soort strandtent. Daarnaast komt er een botenhuis, havenkantoor, beheerdersgebouw voor de beheerder en vrijwilligers, veldstation voor onderzoekers, een atelier voor kunstenaars en enkele huisjes voor medewerkers en kleinschalige verblijfsrecreatie.

Ontwerp

Het ontwerp van de nederzetting wordt via een stedenbouwkundig plan nader uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de bebouwing in het landschap past, gebruikmakend van de luwte die de duinpartijen op Marker Wadden zullen bieden. De duinen en de nederzetting vormen straks een onlosmakelijk geheel; een natuurlijke nederzetting achter de duinrand.

De belangrijkste publieke gebouwen komen aan een gastvrij groen plein te liggen, de kern van de nederzetting. De gebouwen zelf krijgen een samenhangende architectuur die bezoekers als ‘typisch Marker Wadden’ zullen ervaren. Het basismateriaal van de gebouwen is hout en alle gebouwen krijgen een lessenaarsdak  met zonnepanelen. 

In de nederzetting komt wel een stelsel van logische paden en routes. Ze lopen vanaf de aanlegsteiger naar en langs de nederzetting, zorgen dat je bij de uitkijktoren kunt komen en sluiten aan op de paadjes en kades die verder het moerasgebied in lopen.

De verdere inrichting van de openbare ruimte is natuurlijk en sluit aan op de omliggende Marker Wadden.

Plantekening
Beschutting

Referentiebeeld: Reliëf geeft gebouwen beschutting (Rottumerplaat).

Lessenaarskap

Referentiebeeld: lessenaarskap onderstreept de positie te opzichte van de heersende windrichting.

Planning

Er zijn enkele architectenbureau geselecteerd die nu aan de hand van het stedenbouwkundig plan een voorstel voor de nederzetting gaan uitwerken. De bouw van de nederzetting zal van start gaan in de wintermaanden 2018/2019. Wij hopen op 1 april 2019 een deel van de nederzetting  gerealiseerd te hebben om bij de start van het nieuwe vaarseizoen bezoekers op Marker Wadden welkom te heten.

  • Februari 2018: start aanbesteding
  • Juni 2018: bekendmaking winnaar aanbesteding + opdrachtverlening
  • April/mei 2019: oplevering gebouwen