Ga direct naar inhoud

Samenwerkingspartners Marker Wadden

In het project Marker Wadden werken vele partijen samen om een nieuwe eilandengroep te realiseren. Al die partijen zetten zich in om de kwaliteit van het Markermeer te verbeteren met eilanden waar mensen en natuur de ruimte krijgen.

Marker Wadden

Natuurmonumenten is initiatiefnemer. Dankzij een eerste bijdrage vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij en geld van Natuurmonumenten konden we starten met het project. Er werd een samenwerkingsverband opgezet met andere financiers vanuit de overheid: het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de provincie Flevoland. Ook de provincie Noord-Holland draagt bij aan het realiseren van Marker Wadden.

De eerste fase van het project gaat over de aanleg van 7 eilanden met een oppervlakte  van ongeveer 1300 hectare, inclusief een onderwaterlandschap met paaiplaatsen, geulen en slenken.

Samenwerkingspartners Marker Wadden

De verdere aanleg van de vier eilanden, werd mogelijk dankzij publieke en private bijdragen van de ministeries van LNV en IenW, de provincies Flevoland en Noord-Holland, de gemeente Lelystad, de Nationale Postcode Loterij, het Wereld Natuur Fonds, de Vogelbescherming, Sportvisserij Nederland, Arcadis, Boskalis, RHDHV, de Adessium Foundation, de ING Bank en Natuurmonumenten.

Eerste fase Marker Wadden

De aanleg van de twee nieuwe eilanden is mogelijk gemaakt door financiering door de ministeries LNV en IenW vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), provincie Flevoland en Natuurmonumenten. Natuurmonumenten kan deze realisatie van extra natuur mogelijk maken dankzij haar leden en mede dankzij enkele particuliere fondsen, waaronder:

Prins Bernhard Cultuurfonds - Brook Foundation - Dinamofonds - Stichting Haagvalken - Jaap van Duijn Vogelfonds en het Otterfonds. 

Daarmee is dit project een mooi voorbeeld van een gezamenlijke inzet die tot prachtige nieuwe natuur leidt.

Samenwerkingspartners Marker Wadden

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het Gieskes Strijbis Fonds (natuur in productie) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) coördineert het monitoringsonderzoek en het onderzoek naar bouwen met slib.

Uitvoering

Na een zorgvuldige aanbesteding is Boskalis gekozen voor de uitvoering van het werk. Natuurmonumenten vormt samen met Rijkswaterstaat de uitvoeringsorganisatie. De aanleg van de eerste fase is gestart in het voorjaar van 2016. Het eerste eiland dient als voorbeeld voor de volgende eilanden. Tussen het eerste natuureiland en de Houtribdijk is voldoende ruimte voor de ontwikkeling van meer eilanden. Het streven van Natuurmonumenten is dat Marker Wadden uiteindelijk een omvang krijgt van 10.000 hectare.

Visitekaartje voor Nederlandse waterbouwsector

Met de innovatieve technieken die voor de aanleg van het eerste natuureiland zijn ingezet, kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden en nieuwe kennis ontwikkelen op het gebied van building with nature.

Nationaal Park Nieuw Land

Marker Wadden is onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Dit jongste nationale park van Nederland is in 2018 opgericht en bestaat verder uit de Lepelaarplassen, de Oostvaardersplassen en een deel van het Markermeer. In de ontwikkelingsvisie van dit park is de natuurambitie van Marker Wadden meegenomen. 

Nationaal Park Nieuw Land

Blauwe Hart van Nederland

Marker Wadden zijn onderdeel van een groter waterrijk gebied: het IJsselmeergebied. In dit gebied vinden allerlei initiatieven plaats die in samenhang met elkaar worden bekeken. Daarom is Natuurmonumenten ook lid van de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, die streeft naar een gezond en vitaal IJsselmeergebied. Deze coalitie staat voor het versterken van de kwaliteit van het IJsselmeergebied en het stimuleren van de bestuurlijke samenhang in het gebied.