Meer Maas

Het project 'meer Maas' speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van natuur in de Maasuiterwaarden.

Direct naar

Extra voordeel: minder overstromingsgevaar

Het verlagen van uiterwaarden en het graven van nevengeulen vergroten de veiligheid in het rivierengebied! Bij hoog water is er minder kans op overstromingsgevaar. Dus niet alleen de natuur vaart wel bij ’Meer Maas’, ook omwonenden zijn erbij gebaat. 

Om onze doelen van het Meer Maas project te bereiken, is het daarom logisch dat Rijkswaterstaat een belangrijke partij is waar we mee samenwerken.

Baksteenindustrie draagt ook bij aan natuur

In dit initiatief koppelt Natuurmonumenten kleiwinning aan natuurontwikkeling. De baksteenindustrie graaft de klei af en ontwikkelt zo nieuwe riviernatuur.