Ga direct naar inhoud

Achtergrondinformatie - Natuurherstel Beekbergerwoud

Het Beekbergerwoud was een echt oerbos van achtduizend jaar oud. De kern van het bos bestond uit zeer hoge, vaak met klimop begroeide zwarte elzen, gemengd met essen. Op een paar hoge gedeelten stonden eiken en beuken. En er was een rijke ondergroei. Om enkele soorten te noemen: gele dovenetel, slanke sleutelbloem, zwarte en witte rapunzel, bosbies, gulden boterbloem en het bijzondere knikkend nagelkruid.

Beekbergerwoud

Op de open, zompige plekken groeide boswederik, waterviolier en bronmos. Ook in de dierenwereld is een enorme verscheidenheid aangetroffen, de vogelsoorten waren talrijk, zoals de purperreiger, roerdomp, de ijsvogel, de raaf, wielewaal, nachtegaal en goudvink. Rond 1800 hebben er zelfs nog wolven door het gebied gezworven.  

300 hectare

Die sprookjesachtige wildernis wil Natuurmonumenten weer terugbrengen. Een gedeelte van de gronden is reeds aangekocht, mede dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Op de lange termijn zal dit gebied 300 hectare omvatten. Om dit te realiseren is verdere steun broodnodig. Met het herstel van het Beekbergerwoud ontstaat een soortenrijke wildernis van ca. 300 hectare, die de Veluwe met de IJsselvallei verbindt. Waar diersoorten meer leefruimte krijgen en oer-Nederlandse planten weer terug kunnen komen. Een schatkamer van de Nederlandse natuur.