Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Natuurherstel Korenburgerveen

Het Korenburgerveen bestaat uit hoogveen, moerasbos, heide en voedselarme graslanden. Natuurmonumenten heeft hier maatregelen genomen zodat zeldzame planten- en diersoorten behouden kunnen worden en het proces van de vorming van hoogveen weer kan functioneren.

Het gebied had te kampen met verdroging en voedselrijk water dat het gebied instroomde. Van 2000 tot 2005 is het herstelproject uitgevoerd.  

Geschiedenis

Het Korenburgerveen is het restant van een moerasgebied dat zich ooit uitstrekte over een groot deel van de Achterhoek en het aangrenzende Duitsland. Vanaf de Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw gebruikten de mensen turf als brandstof. De meeste veengebieden zijn daarvoor ontwaterd en afgegraven, zo ook grote delen van het Korenburgerveen. Aan het begin van de vorige eeuw namen boeren het veengebied verder in gebruik. Om het gebied nog droger te maken werd overtollig water weggepompt. Vanaf 1918 kocht Natuurmonumenten delen van het Korenburgerveen om te voorkomen dat deze ontginning verder ging. Er moest echter meer gebeuren om het veen te behouden.

Projectbeschrijving

English summary