Ga direct naar inhoud

Natuurherstel Korenburgerveen

Het Korenburgerveen bestaat uit hoogveen, moerasbos, heide en voedselarme graslanden. Natuurmonumenten heeft hier maatregelen genomen zodat zeldzame planten- en diersoorten behouden kunnen worden en het proces van de vorming van hoogveen weer kan functioneren.

Korenburgerveen

Het gebied had te kampen met verdroging en voedselrijk water dat het gebied instroomde. Van 2000 tot 2005 is het herstelproject uitgevoerd.  

Geschiedenis

Het Korenburgerveen is het restant van een moerasgebied dat zich ooit uitstrekte over een groot deel van de Achterhoek en het aangrenzende Duitsland. Vanaf de Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw gebruikten de mensen turf als brandstof. De meeste veengebieden zijn daarvoor ontwaterd en afgegraven, zo ook grote delen van het Korenburgerveen. Aan het begin van de vorige eeuw namen boeren het veengebied verder in gebruik. Om het gebied nog droger te maken werd overtollig water weggepompt. Vanaf 1918 kocht Natuurmonumenten delen van het Korenburgerveen om te voorkomen dat deze ontginning verder ging. Er moest echter meer gebeuren om het veen te behouden.

Projectbeschrijving

English summary

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Winterswijk, parkeerplaats Arrasveldweg