Ga direct naar inhoud

Herstel stuifzand in afrondende fase

De afgelopen jaren hebben wij in meerdere fasen in De Loonse en Drunense Duinen het LIFE+ Nature project Sand Dynamic in Inland Dunes uitgevoerd. Dit betekent niet het 'einde' van het werk van Natuurmonumenten in de Duinen.

Loonse en Drunense duinen

Eind 2012 besteedde dagblad Trouw aandacht in tekst en beeld aan het stuifzandgebied. Lees het artikel 'Snelweg voor de wind' van 29 december 2012.

Wind heeft weer vat op het zand

In drie fasen zijn op verschillende plekken in de Duinen landschapsherstellende maatregelen genomen. De wind heeft nu weer voldoende ruimte om het zand te verplaatsen. Nu is het tijd om te onderzoeken wat deze maatregelen voor effect hebben op planten en dieren die zo kenmerkend zijn voor het stuifzandlandschap, zoals de nachtzwaluw, het gevarieerde insectenleven, de levendbarende hagedis en verschillende korstmossen.

Extra maatregelen

Natuurmonumenten heeft een verzoek bij de Europese Unie in Brussel neergelegd voor aanvullende maatregelen vlak bij De Roestelberg. Daar willen we de heide-ontwikkeling stimuleren, door de strooisellaag van de bosbodem af te voeren. De heide krijgt zo meer kans om hier te groeien.

Fase 3, winter 2011-2012

’Fase 3’ is aangebroken in De Loonse en Drunense Duinen. Vanaf begin 2012 zal Natuurmonumenten starten met de bomenkap ten westen van een stuifzandgebiedje onder Giersbergen. Er wordt in een gebied van 4 hectare bos gerooid.

Bedekt met een mantel van heide

Het gebiedje dat Natuurmonumenten openlegt wordt vervolgens ‘geënt’ met heideplagsel. Boswachter Lex Querelle: „We verspreiden dat met een meststrooier. Zo brengen we schimmels en bacteriën terug, die er mede voor zorgen dat op die plek heide gaat groeien. Dat hopen we althans. Elders in het land was die methode succesvol.”

Ruimte voor eiken

Op dezelfde hoogte, pal aan de westkant van het fietspad tussen Rustende Jager en De Drie Linden, haalt Natuurmonumenten in dezelfde periode dennen weg ( behalve de meest markante). Zo moeten de eiken op de duinkopjes weer ruimte krijgen.Aan de andere zijde van het fietspad ligt een voor de duinen zeldzaam vochtig bosje van slechts een halve hectare, met berken en pijpenstrootje. Ook dat stukje wordt gedund. „ Straks rijd je daar langs een open plek met gewone dophei”, zegt Querelle. Hoe die daar komt? Door ‘transplantatie’: de hei komt als plagsel van de Kampina. (Bron: Brabants dagblad)

Fase 2 startte eind 2010

In oktober 2010 ging fase 2 van start. Eind december 2009 is gestart met de vervolgwerkzaamheden van het LIFE-project Stuifzandherstel in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen.

Fase 1b werd onder winterse omstandigheden voor maart 2010 afgerond. Deze kap- en plagwerkzaamheden zijn uitgevoerd in het gebied ten noordwesten van Uitspanning De Rustende Jager. In nieuwsbrief nr. 2 lees je meer over deze werkzaamheden en hoe die de hier gelegen kleine stuifzandvlakten weer in verstuiving moeten brengen.

Fase 1a van start in 2009 

Eind augustus 2009 is fase 1a van het stuifzandherstelproject afgerond met kleinschalig plagwerk. Het doel van de werkzaamheden was om meer verstuifbaar zand bloot te leggen.

Plagwerkzaamheden

De plagwerkzaamheden zijn uitgevoerd ten oosten van het hoogste duin in het gebied, dat op de huidige kaart bekend staat als ‘punt 18,4’ (volgens de laatste metingen is het duin al 19,5 meter hoog). Op ongeveer 2 hectare zijn heidestruiken en andere vegetatie met wortels en al verwijderd. Op de geplagde plekken kan het zand weer door de wind in verstuiving worden gebracht. De wind heeft hier al wat meer ruimte gekregen doordat de heide in januari in het centrale stuifzandgebied al vrij is gemaakt van jonge opschietende bomen.Door het plagsel machinaal te zeven is al het zand in het gebied achtergebleven en is alleen het organische materiaal afgevoerd.