Ga direct naar inhoud

Over LIFE

Om de achteruitgang van de natuur in Europa te stoppen heeft de Europese Unie ‘Natura 2000’ opgericht, een netwerk van beschermde natuurgebieden. Met Natura 2000 wil de Europese Commissie de biodiversiteit in haar lidstaten behouden en beschermen. Hiermee wordt het geheel aan plant- en diersoorten en hun leefgebieden (habitats) voor de toekomst veilig gesteld. Om de doelstellingen van Natura 2000 te realiseren is niet alleen veel werk nodig, maar ook financiële middelen.

Loonse en Drunense duinen

Subsidie

Daarom heeft de Europese Commissie het LIFE-Natuurfonds opgericht. Grote projecten die resulteren in uitbreiding en instandhouding van leefgebieden in een Natura 2000 gebied kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit dit fonds. De meeste LIFE-herstelprojecten hebben een looptijd tussen de 3 en 5 jaar en hebben een gemiddelde totale begroting van meer dan 1,5 miljoen euro.

Stuifzandherstel

Het stuifzandherstel neemt 5 jaar in beslag, van 2009 tot eind 2013. Het project is begroot op 1,8 miljoen euro en wordt voor de helft gefinancierd met een Europese bijdrage uit het LIFE+Natuur fonds. De Provincie Noord-Brabant draagt de andere helft van de kosten bij.

Meer informatie over LIFE

Meer over LIFE  en gesubsidieerde projecten in Europa

life en natura2000