Ga direct naar inhoud

Achtergrondinformatie Natuurherstel Schieveen

Polder Schieveen is de laatste oorspronkelijke polder in de gemeente Rotterdam. Het is een uniek stukje landschap in een verstedelijkte omgeving. Polder Schieveen is 460 hectare groot en is gelegen tussen Delft en Rotterdam.

Grutto Schieveen

Ecologische verbinding

Polder Schieveen vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen Midden-Delfland en Rottemeren. Hiernaast is de polder waardevol als weidevogelgebied. Vogeltellingen hebben laten zien dat het gebied relevant is voor bijvoorbeeld weidevogels als de grutto en tureluur. Maar daarnaast is het bijvoorbeeld een belangrijk foerageergebied voor de lepelaar.