Ga direct naar inhoud

Maatregelen

Met het herstelprogramma 'Nieuw leven in het veen' gaan we de kwaliteit van ruim 600 ha laagveen verbeteren. Ook komt er maar liefst 190 ha waardevol laagveen bij met een zeer gevarieerde natuur; open water, trilveen, veenmosrietland, galigaanmoeras en blauwgrasland.

Laagveen

Dit doen we door onder meer baggeren en graven van sloten en petgaten, afplaggen van rietland, oevers vrijmaken van begroeiing, moerasbos en houtopslag verwijderen. Dit is noodzakelijk om het veenlandschap te verjongen, zodat het proces van verlanding kan blijven doorgaan. Door het creëren van goede leefomstandigheden voor de bijzondere dieren en planten die aan het veen verbonden zijn zorgen we voor nieuw leven in het veen.

Om van de natuur te genieten komen er voor de bezoekers tal van recreatieve voorzieningen bij, zoals een wandelpad, een informatiepunt, aanlegplaatsen langs een kanoroute en excursieboten.