Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Maatregelen

Met het herstelprogramma 'Nieuw leven in het veen' gaan we de kwaliteit van ruim 600 ha laagveen verbeteren. Ook komt er maar liefst 190 ha waardevol laagveen bij met een zeer gevarieerde natuur; open water, trilveen, veenmosrietland, galigaanmoeras en blauwgrasland.

Dit doen we door onder meer baggeren en graven van sloten en petgaten, afplaggen van rietland, oevers vrijmaken van begroeiing, moerasbos en houtopslag verwijderen. Dit is noodzakelijk om het veenlandschap te verjongen, zodat het proces van verlanding kan blijven doorgaan. Door het creëren van goede leefomstandigheden voor de bijzondere dieren en planten die aan het veen verbonden zijn zorgen we voor nieuw leven in het veen.

Om van de natuur te genieten komen er voor de bezoekers tal van recreatieve voorzieningen bij, zoals een wandelpad, een informatiepunt, aanlegplaatsen langs een kanoroute en excursieboten.