Ga direct naar inhoud

Projectbeschrijving - Noordal Interreg Project

Eén van de actiepunten in het HABITAT Euregio project is ’Stapstenen in landschapecologisch netwerk’. Natuurmonumenten is direct betrokken bij dit actiepunt. Een onderdeel hiervan is de actie ’Uitvoering Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan (GEB) Noorbeek-Altembroek’.

Noordal

Regionale ecologische hoofdstructuur

Centraal hierin staat het behoud en herstel van het karakteristieke heuvellandschap in de ecologische verbinding tussen de Maas en de Voerstreek (via het Gulpdal en het Savelsbos). Door aan te sluiten aan omliggende grensoverschrijdende natuurgebieden wordt een bijdrage geleverd aan de regionale ecologische hoofdstructuur. De samenhang tussen het landschap en landschapselementen wordt hersteld met verschillende inrichtingsmaatregelen. Dit zijn bosrandenbeheer en dunningen, aanplant struweel, aanleg en herstel poelen, opstellen van een uitvoeringsprogramma voor herstel en aanleg van graften in de Voerstreek en omvorming van graslanden.

Werkzaamheden

We voeren in 2012 allerlei (beheer)werkzaamheden tijdens dit project.

Horstergrub

 • Heggen scheren en bijplanten
 • Realiseren singel (bosje voor waterbuffering), graft en uitbreiding van een bosje
 • Holle weg herstellen/opknappen
 • Grub opgeknappen
 • Oude veedrinkbak amfibievriendelijk maken (beestjes kunnen er dan in en uit, struiken in de directe omgeving vrijmaken, zodat er minder bladafval in de bak komt en lekken tegengaan)
 • Hakhoutbeheer in graften
 • Bosdunning
 • Herstel van rasters ten behoeve van vliegend hert

Matzedelle

 • Hakhoutbeheer in een graft
 • Heggen snoeien en herstellen
 • Fruitbomen (mirabelle/ kleine pruimen) bijplanten (ongeveer 25 stuks)
 • Inhammen in het bos om bos gevarieerder te maken, inclusief aanplant struiken
 • Bomen knotten (wilgen)
 • Rasters herstellen en plaatsen

Noorbeemden

 • Heg planten
 • Poel uitrasteren om vertrapping door vee te voorkomen
 • Klein brongebied aan de noordzijde van de Noor uitrasteren zodat de bronnen weer op natuurlijke wijze af kunnen   wateren op de Noor. Aangebrachte drainagebuizen verwijderen.

Nog meer genieten

Na afronding van de werkzaamheden valt er nog meer te genieten voor bezoekers en omwonenden. Er zal een gevarieerder en natuurlijker bos ontstaan nadat het bos is uitgedund en inheemse soorten zijn aangeplant. Door herstel en uitbreiding van natuur en cultuurhistorische elementen wordt het landschap mooier en afwisselender. Dit landschap is te bewonderen vanaf mooie uitzichtpunten die door het snoeien van hagen en heggen ontstaan. Bij herstelde cultuurhistorische elementen komen infopanelen waarop het gebruik van de elementen in vroeger tijden wordt uitgelegd. Ook worden her en der bankjes geplaatst.