Ga direct naar inhoud

Over HABITAT Euregio project

Het HABITAT Euregio project is een project dat in Europees verband uitgevoerd wordt.

Noordal

Er zijn drie landen bij betrokken:

  • Nederland (Midden- en Zuid-Limburg);
  • België (Provincie de Liege, Provincie Limburg en Provincie Vlaams-Brabant); 
  • Duitsland (Regio Aachen en Eifelkreis Bitburg).Het  project HABITAT Euregio loopt vanaf 2010 tot 2013.

Gebieden

In de Euregio Maas-Rijn (EMR) zijn de volgende ecologische verbindingen tussen de Eifel en de Hoge Kempen van belang:

1. Hertogenwald – Voerstreek – Maasdal

2. Hoge Venen – Geuldal – Maasdal

3. Aachenerwald – Wormdal – Brunssummerheide - Roode Beek

Omschrijving Habitat Eurregio project

In de economisch actieve Euregio Maas-Rijn staan overheden en natuurorganisaties voor de belangrijke taak om over de grenzen heen samen te werken aan een netwerk van samenhangende natuurgebieden en samenwerkende (natuur)organisaties.

Kwaliteit van het landschap en veerkracht van de natuur en ruimte om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen zijn de randvoorwaarden om een aantrekkelijke woon- en werkomgeving in de Euregio Maas-Rijn te waarborgen.

Probleemverkenning

In de Euregio Maas-Rijn is er op het gebied van landschaps- en natuurbeheer momenteel weinig samenhang in beleid en uitvoering tussen de verschillende landen. Ieder land kent zijn eigen structuren, bestuurlijk en ambtelijk, en heeft zijn eigen uitvoeringsorganisaties. Vaak sluiten de natuurgebieden en beschermingsregimes aan weerszijden van de grens niet op elkaar aan. Toch is er een aantal gezamenlijke problemen en belangen, die aan weerszijden van de grens optreden en met name in de kerngebieden voor de natuur (leefgebieden van belangrijke diersoorten) en in de verbindingen tussen deze gebieden (de groene verbindingen) in de EMR.

Doel project

Het project heeft ten doel een kwaliteitsimpuls voor leefgebieden in de Euregio Maas-Rijn te bewerkstelligen.

Het project HABITAT Euregio levert een bijdrage aan de versterking van de groene infrastructuur in de Euregio door het ontwikkelen van goede voorbeelden en instrumenten. Hieronder vallen het versterken van de Euregionale overlegstructuur, communiceren over groene verbindingen in de Euregio en de uitvoering van enkele voorbeeldprojecten die bijdragen aan de verbetering van leefgebieden en stapstenen.

De groene infrastructuur biedt leefgebied en migratiemogelijkheden voor plant en dier, ruimte aan het water en recreatiegebied aan mensen. De realisatie laat tevens zien dat in een moderne samenleving ruimtelijke ontwikkelingen en groene infrastructuur op een slimme manier naast elkaar kunnen bestaan en in elkaar kunnen worden geweven.

Actiepunten

De volgende concrete activiteiten worden van de hierboven genoemde doelstellingen afgeleid.

Actie 1: Euregionaal overlegplatform

Actie 2: Verbinden van leefgebieden voor EMR (Euregio Maas- Rijn) gidssoorten

Actie 3: Stapstenen in een landschapsecologisch netwerk

Partners

Binnen het Habitat Euregio project werken de volgende projectpartners samen:

Nederland

Vlaanderen

Wallonië 

DuitslandGeassocieerde partners (geen rechtstreekse financiële betrokkenheid)

Co-financiers