Ga direct naar inhoud

Project Ruimte voor de Voorsterbeek

Natuurmonumenten werkt dit jaar aan een gevarieerder en klimaatbestendig bos in het Voorsterbos en Wendelbos vanuit het POP3-project Voorsterbos Harderbos. In dit natuurherstelproject krijgt de Voorsterbeek de ruimte en meer dynamiek. Daar profiteren planten en dieren zoals de weidebeekjuffer van.

Weidebeekjuffer

Te droog Voorsterbos

Hoe gek het ook klinkt, de bossen van Flevoland zijn veel te droog. Door de aanwezigheid van vele sloten en greppels wordt het aanwezige water te snel afgevoerd. Het netwerk van sloten en greppels is onderdeel van de oorspronkelijke inrichting van de Noordoostpolder. Dit had als doel water af te voeren en land- en bosbouw mogelijk te maken. Voor een natuurlijk bos is dit echter een ongewenste situatie. Want het Voorsterbos en Wendelbos zijn nu veel te droog. Terwijl het gebied de potentie heeft uit te groeien tot een goed ontwikkeld vochtig bos.

Sloten en greppels dempen

Door sloten en greppels te dempen kan water niet makkelijk uit het gebied verdwijnen. Het water zal daardoor haar eigen weg zoeken. Hoge koppen in het bos blijven droog, laagtes worden natter. Hierdoor laten we de natuur bepalen welke planten- en diersoorten zich thuis voelen. Dat doorbreekt eentonigheid in het gebied en zorgt voor een divers bosgebied. De inlaat van de beek wordt vernieuwd waardoor de watertoevoer en -afvoer beter gereguleerd kunnen worden.

Voorsterbeek

Ruimte voor de Voorsterbeek

De Voorsterbeek wordt ondieper gemaakt en duikers worden vervangen door voordes. Door houtpakketten in de beek aan te brengen, wordt water minder snel afgevoerd. De beek krijgt meer dynamiek in de stroomsnelheid door het ontstaan van stroomversnellingen én rustig stromend water. De houtpakketten zijn daarnaast een mooie leefomgeving voor dieren als weidebeekjuffer, kokerjuffer en diverse soorten vissen.

Op enkele plekken in de beek wordt zand aangebracht. Door de stroming van het water zal het zand zich verspreiden in de beek. Dit zorgt ervoor dat de beek minder diep wordt. De combinatie van deze maatregelen zorgt ervoor dat de waterafvoer van de beek vertraagt en meer water de bosvakken instroomt. De beek krijgt de ruimte en daardoor zal langzaam een meer divers bos ontstaan.

Al deze maatregelen zorgen voor een toekomstbestendig bos. Bij langdurige regenval wordt water langer vast gehouden in het gebied. En het vochtige bos heeft betere reserves om droge periodes te doorstaan.

Wandel- en fietspaden

Het Voorsterbos en Wendelbos wordt nog aantrekkelijker dankzij de nieuwe beek. In het project worden een aantal wandelpaden opgehoogd en kleine vlonders geplaatst. Ook wordt het fietspad voorzien van een brug over de beek. Zo blijft het voor recreanten mogelijk de bossen te bezoeken.

Werkzaamheden

Van maart 2024 tot en met eind 2024 wordt in fases gewerkt aan het project Voorsterbeek. Tijdens de werkzaamheden kan enige hinder ontstaan. Ter plaatse wordt een eventuele omleiding aangegeven.

 

Het project POP3 Voorsterbos Harderbos wordt mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland; en de provincie Flevoland.