Ga direct naar inhoud

Achtergronden

Roerdomp in het riet - A better LIFE for Bittern

roerdomp

Partners

Natuurmonumenten is hoofdaanvrager voor dit LIFE+ project. De provincie Overijssel is mede-aanvrager.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat)

Cofinanciers

Gemeente Kampen

Waterschap Groot Salland

Financiering

De totale kosten bedragen ruim 2,2 miljoen euro. Daarvan dekt de LIFE+ subsidie (projectnummer LIFE13NAT/NL/000167) de helft. Rijkswaterstaat, gemeente Kampen en Waterschap Groot Salland nemen een deel van de kosten voor hun rekening. Provincie Overijssel en Natuurmonumenten betalen als aanvragers een forse eigen bijdrage.

Planning

Eind 2019 moet het project helemaal zijn afgerond.