Ga direct naar inhoud

Over het project - Roerdomp in het riet

Natuurmonumenten verbetert de kwaliteit van het rietmoeras in het Zwarte Meer. In het Drontermeer ontwikkelt de provincie Overijssel nieuw rietmoeras op voormalige landbouwgrond.

roerdomp

Zwarte Meer

Aan de zuidelijke oevers van het Zwarte Meer (Natura 2000-gebied) verbetert Natuurmonumenten de natuurkwaliteit van ongeveer 3 km2 (300 hectare) rietmoeras. Dit gebied is grotendeels eigendom van de gemeente Kampen, Stadserven Kampen en Staatsbosbeheer. Natuurmonumenten beheert het sinds 2008. Een tussenliggend perceel bij het vogelringstation wordt beheerd door Staatsbosbeheer in overleg met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Overjarig riet voor nesten

Grote karekiet en roerdomp bouwen hun nesten in het 'overjarige' rietland. Dat is riet dat niet elk jaar wordt gemaaid. In het 'waterriet', dat met de voeten in het water staat, vinden ze hun voedsel: vis, insecten en waterplanten. Door verandering van het maaibeheer krijgt het riet de kans om ouder te worden. Het is de afwisseling van verschillende soorten rietveld die het gebied aantrekkelijk maakt voor rietvogels.

Plaggen voor nieuw riet

Om meer waterriet te krijgen, plagt Natuurmonumenten een bovenlaag van zo’n 15 centimeter van het rietland af. Ook komen er nieuwe poelen en slenken. Vooral de roerdomp zoekt voedsel langs de randen hiervan. Sloten worden uitgebaggerd, zodat het water beter doordringt in het rietland. Met het afgeplagde materiaal wordt het meer dicht bij de oever wat ondieper gemaakt. Daardoor groeit er snel weer nieuw waterriet.

Alle rietvogels profiteren

Behalve roerdomp en grote karekiet profiteren ook andere moerasvogels, zoals rietzanger, purperreiger en snor van deze verbeteringen.

 

Drontermeer

Het Drontermeer is onderdeel van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. De provincie Overijssel ontwikkelt hier samen met Rijkswaterstaat nieuw rietmoeras op voormalige landbouwgrond. Het maaiveld in het gebied wordt verlaagd tot ongeveer het grondwaterpeil. Om de ontwikkeling te versnellen wordt er riet geplant en mogelijk ook gezaaid. Voorafgaand aan het Life-project realiseerde de provincie al 8 ha nieuw rietmoeras. In totaal komt er langs het Drontermeer ruim 40 ha, oftewel 0,4 km2 rietmoeras bij. Dit wordt toegevoegd aan hetNatura 2000-gebied Veluwerandmeren.

Het nieuwe rietmoeras is onderdeel van ruim 3 km2 nieuwe deltanatuur in het Reevediep. Dat is de nieuwe rivierarm die in het kader van Ruimte voor de Rivier ten zuiden van Kampen wordt gerealiseerd.

Bekijk ook de website van Ruimte voor de rivier IJsseldelta.

In september 2019 is het Layman's report opgeleverd. Hier kan je het rapport lezen.

Life+ en Natura 2000