Ga direct naar inhoud
Nieuws

Rijk Voorland: gezamenlijke visie toekomst Flevoland Staatbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Flevo-landschap

05 maart 2023 | Marieta Oomen

De ledencommissie is er om de leden stem in de koers van Natuurmonumenten te geven. Dat doen wij op verschillende manieren. Zo hebben wij input mogen leveren voor een bijzonder project: Rijk voorland. Hierin kijken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Flevo-landschap vooruit op wat de Flevolandse natuur nodig heeft om robuust en duurzaam te zijn. En ook hoe natuur voor alle andere ruimtelijke opgaven en sectoren van meerwaarde kan zijn.

Rijk Voorraad

Deze visie is tot stand gekomen door onder andere een aantal brainstormsessies te organiseren. Ook de ledencommissie was heeft daaraan meegedaan. De uitkomst daarvan is dat het duidelijk is dat de grenzen van de maakbare polder in zicht komen. Dit merken we al in het dagelijks leven: de bodem daalt, grondwater verzilt en natuur en landbouw hebben steeds vaker te maken met droogte. Ook grote opgaven als klimaatverandering, verstedelijking, biodiversiteit en de transitie van de landbouw vragen om ruimte en gezamenlijke oplossingen. Rijk Voorland geeft de gezamenlijke visie van Staatbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Flevo-landschap op een natuurinclusieve toekomst voor Flevoland waarin bodem en water leidend moeten zijn. Veerkrachtige natuur is niet een luxe, maar de basis voor een duurzame toekomst van de provincie.

De visie bouwt voort op een heel Flevolandse gedachte: pionieren met de kansen en kwaliteiten die het landschap biedt. De diversiteit in bodemopbouw en watercondities is terug te zien vijf verschillende landschappen: van natuurinclusieve steden en vitale landbouwkernen tot vochtige randbossen, plas-drasgebieden en wetlands. Deze groen-blauw dooraderde landschappen dragen bij aan verbetering en verbinding van natuurkwaliteiten en bieden allerlei maatschappelijke baten voor de landbouw, recreatie en voor onze gezondheid.

Hoe dit er concreet uitziet? Kijk hier voor de hele visie 'Rijk Voorland'

Hieronder het filmpje waarin de visie wordt uitgetekend.

Rijk Voorland

Marieta Oomen