Ga direct naar inhoud
Flevoland

Projecten in Flevoland

 • Project

  Project Hoempend Harderbroek

  Natuurmonumenten gaat aan de slag in het Harderbroek. Door de kwaliteit van het moeras te verbeteren maakt Natuurmonumenten het leefgebied van onder andere de roerdomp in het Harderbroek beter en groter.

 • Project

  Project Uitbreiding bosbegrazing Harderbos

  In het Harderbos maakt Natuurmonumenten al jaren gebruik van grote grazers. De effecten van het begrazingsbeheer zijn positief waardoor we hebben besloten de begrazingsgebieden in het Harderbos uit te breiden. Tevens stappen we over op andere grazers.

 • Project

  Roerdomp in het riet - A better LIFE for Bittern

  Natuurmonumenten en de provincie Overijssel maken het leefgebied van grote karekiet en roerdomp in de IJsseldelta beter en groter.

 • Project

  Waterloopbos in de steigers

  Verspreid door Rijksmonument Waterloopbos liggen tientallen waterloopkundige modellen. Om de geschiedenis te bewaren, restaureren we een aantal modellen. Natuurlijk met zorg voor de natuur.

 • Project

  Marker Wadden

  Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland.