Ga direct naar inhoud

Activiteiten en bijeenkomsten Ledencommissie Fryslân

De ledencommissie organiseert ledenbijeenkomsten om met de leden te delen wat er leeft en speelt in de provincie. Soms leent een onderwerp zich meer voor een webinar met aansluitend een excusries. Verslagen van recente activiteiten vindt je hier.

Water op de Sltotplaats

Verslag veldbezoek Koningsdiep

Op 7 oktober 2023, vond het veldbezoek plaats dat de ledencommissie Fryslân organiseerde als vervolg op het webinar over waterkwaliteit. Jacob de Bruin, boswachter ecologie bij Natuurmonumenten, schetst de historie van het gebied, de achtergrond van de gebiedsvisie voor De Slotplaats en de plannen met het Koningsdiep
Gelukkig werkt het weer mee als we met de deelnemers het veld in gaan. Bij de Grutte Slenk stond Jan van der Broek ons al op te wachten. Als kleine jongen al was Jan erg geïnteresseerd in water en de planten en diertjes die erin leven. Hij deed uit de doeken hoe aan de flora rond water al te zien is welke stoffen zich erin bevinden.

Lees hier het verslag

Ledenbijeenkomst Leons

Op de druiligere zaterdagochtend van 1 april 2023 verzamelde een 50-tal leden en medewerkers van Natuurmonumenten in het kerkje in Leons. Weidevogels en boerenbeheer stonden op de agenda zowel binnen als buiten. Het kerkje ligt pal aan de Leonserpolder, een van de weidevogelparels.

De kieviten zaten al op de eieren. Het opvliegen van de vogels door ons veldbezoek zou betekenen dat de eieren te koud zouden worden.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

kerkje van Leons

Jaarverslag 2023 Ledencommissie Fryslan
2023 Was een jaar van verandering. In het voorjaar van 2023 verschoot de kleur van het Friese provinciebestuur en in het najaar voltrok zich een aardverschuiving in de landelijke politiek.
Veranderingen die geen gunstige voortekenen voor klimaat, natuur en biodiversiteit beloven.
Om een completer beeld te krijgen van al onze activiteiten in 2023 kun je hier ons jaarverslag lezen.

Waterwebinar en Veldbezoeken “van Veen naar Zee”

Op 29 juni 2022 namen een flink aantal leden van Natuurmonumenten in Groningen, Drenthe en Fryslân deel aan dit Waterwebinar. We, de drie noordelijke ledencommissies van Natuurmonumenten, hadden het stroomgebied van het water “van het Fochteloërveen naar de Waddenzee” hiervoor als uitgangspunt genomen.

We hopen dat het webinar wat losmaakte. Heb je het gemist? Geen nood, we hebben het opgenomen. De link naar de uitzending en de antwoorden op de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld vind je hieronder.

  • Bekijk hier de opname van het webinar van Veen naar Zee.
  • Lees hier de vragen gesteld tijdens het webinar en de antwoorden daarop.

In het najaar organiseerden we als vervolg op het webinar van Veen naar Zee veldbezoeken aan drie verschillende natuurgebieden: Fochteloërveen, Norgeresdorpen landschap en Onlanden.

Lees hier het verslag van het veldbezoek Fochteloërveen

Verslag webinar Natuerlik Fryslân 2050

Op 16 februari 2022 gingen we  in op de opgaves voor Fryslân met het webinar Natuerlik Fryslân 2050. We staan voor grote opgaven die we samen en in samenhang moeten aanpakken. De toekomstvisie die in het webinar centraal stond, is in opdracht van de gezamenlijk natuurorganisaties gemaakt en bedoeld als startpunt voor het gesprek met elkaar en de omgeving. 

Eddy Wijmenga, ecologisch buro A&W, zette de opgaven en uitgangspunten van de visie uiteen. Peter de Ruyter, landschapsarchitect, lichtte de kaartbeelden toe. Daarna gingen Erik Bethlehem en Arjen Kok, beiden van Natuurmonumenten, in op de Friese gebieden van Natuurmonumenten.

Lees hier het hele verslag.

 

 

Nieuwsbrief

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid