Ga direct naar inhoud
Nieuws

Eerste webina(tuu)rcafé ledencommissie Groningen groot succes!

11 mei 2021 | Hanne-Wil Kievitsbosch

Op 5 mei jongstleden organiseerde de ledencommissie Groningen hun eerste webin(atuu)rcafé over de Piccardtshofplas te Groningen. Samen met de boswachter, de duikvereniging en leden van Natuurmonumenten ontdekte men online de geheimen van dit bijzondere gebied.

De Piccardthofplas

De bijzonderheden van de Piccardthofplas

Op 5 mei jongstleden organiseerde de ledencommissie Groningen hun eerste webin(atuu)rcafé over de Piccardtshofplas. Na een korte inleiding door de ledencommissie zelf, nam boswachter Reiner Hartog de deelnemers mee in zijn presentatie over de Piccardtshofplas. Hierbij liet hij zien hoe de vismigratie in het gebied de afgelopen jaren is veranderd.

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht om blokkades in het water zodanig aan te passen dat deze weer passeerbaar zijn voor vissen en andere dieren, bijvoorbeeld de otter. Natuurmonumenten en het Waterschap zijn bezig om met behulp van deze passages de vismigratie vanaf het Paterswoldsemeer, via de Piccardthofplas, naar de Onlanden en omgekeerd, te verbeteren.

David Wassing van Duikvereniging Hydrofiel nam de leden (na het kijkje boven water door de boswachter rondom de Piccardthofplas), mee in het bijzondere onderwaterleven van de plas. 

Online bijeenkomst

Tijdens het welkomstwoord van deze eerste online bijeenkomst gaf Liesbeth Jansen (voorzitter ledencommissie Groningen) aan dat de ledencommissie het belangrijk vind om ook juist in deze bijzondere tijd het contact met leden in de provincie Groningen wil blijven onderhouden.

Klaas ven der Veen (secretaris) legde vervolgens uit dat de opzet van het 'Natuurcafé' zal worden opgenomen in de activiteiten die de ledencommissie Groningen organiseert. De ledencommissie wil verbinding blijven leggen en de leden zo de mogelijkheid te bieden door middel van het 'Natuurcafé' gezamenlijk de gebieden te bezoeken. Met de huidige maatregelen zal dit digitaal georganiseerd worden, maar met mogelijke versoepelingen in het vooruitzicht zullen deze bijeenkomsten ook weer fysiek in de natuurgebieden georganiseerd kunnen worden.

Jaarplan ledencommissie Groningen

Naar voorbeeld van de werkorganisatie Natuurmonumenten, stelt ook de ledencommissie Groningen een jaarplan op. Hoe deze tot stand is gekomen en wat de plannen zijn van de ledencommissie Groningen in 2021, werd toegelicht door Pieter Boomsma (steunlid). Daarbij werd met name ook aangegeven wat de rol van een ledencommissie inhoud (ophalen en verwoorden van de mening en belangen van de leden) en hoe samenwerking en dialoog kan leiden tot synergie die het werkgebied en de belangen van de leden ten goede komt. De belangrijkste thema's uit het jaarplan 2021 werden kort aangehaald en toegelicht. Meer weten? Het gehele jaarplan is hier te vinden.

Nieuwsgierig?

Boswachter Reiner Hartog en Davis Wassing van duikvereniging 'Hydrofiel' kwamen beiden aan het woord tijdens deze avond. De Powerpoint van de gehele bijeenkomst is hier terug te lezen. 

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om hier een korte impressie van de activiteiten onder water in de Piccardthofplas van de duikvereniging 'Hydrofiel' te bekijken.

Profielfoto HW
Hanne-Wil Kievitsbosch

Boswachter Communicatie & Beleven in Groningen en Noord-Drenthe