Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwsbrief Ledencommissie Groningen - Maart 2024

24 februari 2024 | Geert Teerling

De eerste Nieuwsbrief voor dit jaar. Wat gaat het toch allemaal snel. Ook in de natuur zien we al weer vele voorjaarsbloemen. De eerste stinzenwandelingen staan alweer gepland. Rond de eendenkooi Wytzemakooi staan duizenden bloeiende sneeuwklokjes. Prachtig om te zien dat de natuur veerkracht laat zien en steeds weer kansen ziet.

Sneeuwklokjes in de Wytsemakooi

In de laatste nieuwsbrief van 2023 hebben we een oproep gedaan om de natuur een luide en duidelijke stem te geven. Dat heeft u gedaan maar de zorgen blijven. De boswachters liepen mee in de boswachtersmars in Den Haag om duidelijk te maken dat zij de natuur elke dag beschermen en een nieuwe regering dat ook moet gaan doen. Zie ook het artikel op de website. Want beschermen alleen is niet genoeg.  En u, als bezoeker van de natuurgebieden, kan nog steeds meehelpen. Niets doen lost niets op. We kunnen het tij nog keren, want: "Samen staan we op voor de natuur!" Help mee en stuur de natuur een beterschapswens

Over de toekomst van onze mooie natuurgebieden is de Provincie Groningen hard bezig met het opstellen van een plan over de grenzen en leefbaarheid van het Groninger platteland. Voor dit jaar wil de Provincie samen met belanghebbenden de tijd nemen om per gebied te komen een gebiedsplan. In mei / juni zijn de volgende inloopbijeenkomsten gepland. Meer hierover weten? Kijk in deze nieuwsbief onder het kopje Transitie Landelijk Gebied Groningen. 

Verder in deze nieuwsbrief de uitnodiging voor onze Provinciale Ledendag op 20 april in het Noordlaarderbos/Vijftig bunder, de aanstaande boomplantdag in het Biessumerbos en het vervolg op de oproep om als klankbordgroepslid mee te denken over een nieuwe gebiedsvisie in het Dal Ruiten Aa . Zoek je een mooie wandeling of wil je er gewoon eens op uit? Kijk dan eens hier

Kortom, geniet van het voorjaar! 

Geert Teerling