Ga direct naar inhoud
Nieuws

Op stap met de boswachter Johan

07 april 2024 | Geert Teerling

Op 15 maart ging Paul Kassenberg (kandidaatlid Ledencommissie Groningen) met Johan van der Wal mee op een rondje langs enkele gebieden van Natuurmonumenten. Hieronder zijn verhaal over de kennismaking met de natuurgebieden Tinallinge, de Wytsemakooi en het Uithuizerwad.

grutto op paal

Tinallinge

Onze eerste stop was bij Tinallinge. Natuurmonumenten heeft hier maatregelen uitgevoerd om het weidevogelgebied te verbeteren. 

Recent heeft Natuurmonumenten hier aangrenzende percelen kunnen aankopen. De bomen op deze percelen zijn onlangs verwijderd en de grond is ingericht als kruidenrijk grasland. Zo kan worden voorkomen dat roofvogels (buizerds en kraaien) en ook marters, katten en vossen daarin hun intrek nemen om van daaruit de broedende weidevogels te kunnen belagen.

Het gebied, dat dienst heeft gedaan als weidegrond, moet vernat worden en dat gebeurt door enerzijds het grondwaterpeil te verhogen en anderzijds door het maaiveld te verlagen. Dat laatste wordt gedaan door een deel van de kleilaag onder het maaiveld te verwijderen. De klei wordt verkocht aan een steenfabriek. In de sloten zijn op diverse plaatsen schotten geplaatst om te voorkomen dat de aangrenzende agrarische percelen last krijgen van het verhoogde grondwaterpeil.

Wytsemakooi

Daarna zijn we doorgereisd naar de Wytsemakooi, een voormalige eendenkooi waar vroeger daadwerkelijk eenden werden gevangen. De kooi stamt uit de 17e eeuw. Sinds 1969 is de kooi niet meer in gebruik als vangkooi. Het bijzondere aan de kooi is dat deze zes vangpijpen heeft, terwijl andere kooien er doorgaans maar vier hebben. De kooi wordt onderhouden door vrijwilligers van Natuurmonumenten. Het is een bijzonder, groen en met bomen en struiken begroeid eiland in de weilanden ten noorden van Uithuizermeeden. Het staat er vol met sneeuwklokjes, die helaas al grotendeels uitgebloeid waren. Boswachter Johan wist nog te vertellen dat de sneeuwklokjes er gekweekt werden voor de verkoop, zo had de kooiker buiten het seizoen om extra inkomsten. De kooi is momenteel helaas niet toegankelijk i.v.m. het broedseizoen. 

 

Uitgebloeide sneeuwklokjes bij de Wytsemakooi

Het Uithuizerwad en de Ruidhorn

Bij het Uithuizerwad ligt aan de binnendijkse kant het natuurgebied de Ruidhorn. In de plas in dat gebied zijn eilanden gemaakt waar vogels, en met name de Kluut, rustig kunnen broeden. Voor het foerageren moeten ze de zeedijk over om in de kwelders op zoek te gaan naar voedsel.In de kwelders die Natuurmonumenten buitendijks beheert wordt gepoogd het zeegras terug te dringen, opdat andere inheemse plantensoorten meer kans krijgen en de waddenvogels er beter hun voedsel kunnen vinden.

Voor mij was het een boeiende en leerzame dag, dankzij alle informatie die ik van Johan heb gekregen. Ik ben op plekken gekomen waar ik anders nooit gekomen zou zijn. Een mooie ervaring!

Uitzicht op de kwelders op het Uithuizerwad
Geert Teerling