Ga direct naar inhoud
Nieuws

Webinar Waterkwaliteit 20-9

04 oktober 2023 | Geert Teerling

Woensdag 20 september werd het tweede gezamenlijke Webinar gehouden met als thema “water – hoe staat het met de kwaliteit?”. Als ledencommissies Fryslân en Groningen vinden we het belangrijk om NM leden en niet-leden te informeren en te betrekken bij de problematiek als het gaat om de kwaliteit van het water. Want in onze rivieren, sloten, beken, kanalen en meren is de kwaliteit van het water veel slechter dan volgens de Europese richtlijnen de bedoeling is.

Water - hoe staat het met de kwaliteit?

Door het probleem eerst duidelijk te maken met een filmpje van het Waterbedrijf Groningen “wordt de volgende crisis een watercrisis”, werden 56 deelnemers geïnformeerd over de problemen die natuurorganisaties ervaren in de natuur, burgers in het dagelijkse gebruik en waterbedrijven in het aanleveren van schoon en veilig drinkwater. De deelnemers werden niet alleen op de hoogte gesteld van de huidige problemen maar werden ook geïnformeerd over mogelijk oplossingen zoals het samen werken aan het verminderen van de toenemende vervuiling van oppervlakte- en grondwater, het zuiniger omgaan met drinkwater, het toewerken naar een klimaatadaptief landschap, klimaatadaptieve steden en uiteindelijk naar een duurzame circulaire waterketen.

Toewerken naar een circulaire waterketen

Dat ook leden van Natuurmonumenten zich zorgen maken over de waterkwaliteit werd duidelijk gemaakt door Jorien Bakker die vertelde dat er inmiddels al bijna 105 000 handtekeningen zijn gezet onder de petitie “Stop de watercrisis”. Deze handtekeningen zijn onlangs overhandigd aan verantwoordelijke bestuurders waaronder Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Waterbedrijven. Jorien geeft aan dat onze stem ertoe doet, ook bij de volgende verkiezingen op 22 november.

Aanbieden van bijna 10.000 handtekeningen van bezorgde leden

Vanuit Natuurmonumenten is samen met 7 natuurorganisaties “de Kracht van het Noorden” opgesteld waarbij overheden, waterschappen en waterbedrijven worden opgeroepen om samen te werken aan een toekomstig duurzaam watersysteem. Met dank aan de klankbordgroepsleden uit de provincies Fryslân en Groningen werden de deelnemers nog enkele tips meegegeven om in gedrag anders om te gaan met drinkwater, je bewust te zijn in het gebruik van goede ecologische schoonmaakmiddelen, medicatie terug te brengen naar de apotheker en daarmee het verminderen van de verontreiniging van ons water. De oproep van Hubert Overstegen ( covoorzitter LcFr) is duidelijk!. Help je mee het tij te keren?

Het webinar is hier terug te zien.

Op 30 september j.l organiseerde de Ledencommissie Groningen in samenwerking met het WLN het veldbezoek bij het WNL. Een bijzonder veldbezoek want het gebeurd niet elke dag dat je het laboratorium waar het Gronings Drinkwater wordt gemaakt kan bezoeken. Tijdens dit veldbezoek werd nadere uitleg gegeven over de waterzuivering en werd een bezoek gebracht werd aan het laboratorium waar we kennis hebben gemaakt van de vele medewerkers van het lab. Nadere informatie volgt binnenkort.

Op 7 oktober organiseerde de ledencommissie Fryslân in samenwerking met de boswachters een veldbezoek voor leden van de noordelijke provincies. In de gebiedsontwikkeling Koningsdiep wordt 500 ha nieuwe natuur rondom het "Alddjip" (Koningsdiep) gerealiseerd waarin aan het water van de beek meer ruimte wordt gegeven. Nadere informatie volgt binnenkort. 

Geert Teerling