Ga direct naar inhoud
Nieuws

Excursiedag op de Kampina 2 september 2023

31 oktober 2023 | Dianne de Visser

Exclusief voor de leden van Natuurmonumenten organiseerde de Ledencommissie Noord-Brabant & Rijk van Nijmegen samen met de Beheereenheid Midden-Brabant op 2 september 2023 een excursie in natuurgebied De Kampina. De honderd beschikbare plaatsen, waren binnen één dag volgeboekt. Deze dag stond in het teken van het grote belang van water voor de natuur. Natuurmonumenten voert namelijk een watercampagne waarin zij aandacht vraagt voor het grote belang van het verbeteren van de waterkwaliteit en de waterkwantiteit.

Excursie rond het Belversven

Voldoende en schoon water is cruciaal voor de natuur en het behoud van biodiversiteit. Helaas is dat in ons kikkerland geen vanzelfsprekendheid meer. Veel water is vervuild en vaak is er ook te weinig water voor een gezonde natuur. In een natuurgebied als De Kampina heeft droogte meteen effect op de flora en fauna.  

Er is door Natuurmonumenten al veel werk verzet om het beschikbare water beter vast te houden. Tijdens de excursie hebben we twee heel verschillende wandelingen gemaakt.  

De ene wandeling was langs de Rosep naar het Belversven en de natte heide daaromheen. Boswachters Erwin de Hoop en Lex Querelle vertelde beide in hun groep enthousiast over bezienswaardigheden in De Kampina. Zo zorgt de Rosep ervoor dat de vennen minder zuur zijn. De afgelopen jaren was ook de Rosep drooggevallen. Gelukkig dit jaar niet door het natte voor- en najaar. 

Het Belversven is zestien jaar geleden uitgebaggerd. Het ven was eerst een visvijver. Alle vissen zijn ‘verhuisd’ naar het Groot Kolkven en de vissers zijn hen nagereisd. Waar de heide grenst aan het ven komt zuur water het ven in. Hier groeit bijzondere flora zoals hoogveenmossen. Ook leeft er bijzondere vogels, zoals de roerdomp en de ijsvogel. De invloed van ganzen is enorm vanwege de vele meststoffen die zij achterlaten (800 tot 900 gram per dag). In de van nature voedselarme vennen is dit niet wenselijk, maar  moeilijk te bestrijden. Ten noorden van het ven vindt herstel van de vochtige heide plaats, hierdoor krijgen soorten als kleine zonnedauw weer meer kansen.  

De andere wandeling startte aan de Logtsebaan. Hier vertelden de boswachters Gijs Clements, Luc Roosen en Peter Voorn met veel kennis en betrokkenheid over dit bijzondere gebied. 

Een markant punt was onder meer het Winkelsven met planten, zoals de zeldzame drijvende waterweegbree. Bij de brug over de Beerze werd toegelicht, hoe aan het her-meanderen van de Beerze wordt gewerkt en de stuwen ‘die met elkaar communiceren’. In de Beerze zijn hierdoor weer veel vissoorten, amfibieën, libellen en vogels aanwezig. Ook is gewerkt aan het herstel van de Heiloop, waardoor het blauw-grasland en de vochtige heide minder last hebben van verzuring en verdroging. 

Tussen de middag was er een heerlijke lunch van familie Oomen in de werkschuur van Natuurmonumenten. Ondertussen vertelde Carolien Lok de leden enthousiast over haar belevenissen als nieuwe gebiedsmanager van de Beheerseenheid Midden-Brabant.   

Aan het einde van de dag waren we diverse inzichten in en vergezichten op dit natuurgebied rijker. Door de toelichtingen van de boswachters hebben we het gebied nog intenser kunnen beleven. Ook beseffen we nog meer het belang van de inzet van Natuurmonumenten voor het behoud en beheer van deze gebieden. Met name alle inspanning om verdroging en verzuring tegen te gaan en de rijkdom in flora en fauna te behouden en zo mogelijk te doen toenemen kost veel tijd en geld, maar is van groot belang voor De Kampina.  

Namens de ledencommissie,
Harrie, Jocky, Mathieu en Jet 

Dianne de Visser