Ga direct naar inhoud
Nieuws

Stand van zaken heropening vliegbasis De Peel

31 oktober 2023 | Dianne de Visser

Al eerder berichtte wij over de eventuele heropening van vliegbasis De Peel. Dit begin jaren 90 gesloten vliegveld wordt onderdeel van een breder onderzoek. Heropening is daardoor tot op heden onzeker. Wel is defensie met een inventarisatie bezig om, nu de internationale spanningen oplopen, te kijken wat zij in de komende jaren aan ruimte nodig denkt te hebben.

Stippelberg

Daarbij wordt uiteraard naar heel Nederland gekeken en speelt de toename van met name stikstof een belangrijke rol. Het wordt een onderzoek waarin natuur en milieu en woningbouw een belangrijke factor zullen spelen. In het voorjaar van 2024 wil men de nota klaar hebben. Natuurmonumenten zal de ontwikkelingen volgen en zo nodig de stem van de natuur vertegenwoordigen. Mede omdat aangrenzend aan de vliegbasis natuurgebied De Stippelberg gelegen is.Peter van Dijk

Dianne de Visser