Ga direct naar inhoud

Wat vinden onze leden dat er in verkiezingsprogramma’s voor Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland moet komen?

In maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Sinds de bevoegdheden over het natuurbeleid in 2011 van het rijk naar de provincies zijn overgegaan, bepaalt de provincie in belangrijke mate wat er met de natuur in Zuid-Holland gebeurt. Politieke partijen gaan deze zomer aan de slag met hun verkiezingsprogramma’s. Wat vinden de Zuid-Hollandse leden van Natuurmonumenten belangrijk dat daarin komt? In het voorjaar organiseert de ledencommissie, samen met medewerkers van de werkorganisatie een ledenraadpleging.

Fietsen in Zuid-Holland

Het lijkt nog ver weg en we hebben net de gemeenteraadsverkiezingen gehad, maar in maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Sinds de bevoegdheden over het natuurbeleid in 2011 van het rijk naar de provincies zijn overgegaan, bepaalt de provincie in belangrijke mate wat er met de natuur in Zuid-Holland gebeurt.

De komende zomerperiode zullen de politieke partijen in Zuid-Holland zich gaan warm lopen voor de verkiezingen in maart 2019. Een van hun eerste activiteiten zal zijn dat ze met hun verkiezingsprogramma’s aan de slag gaan. Voor ons als leden van Natuurmonumenten is het van belang dat datgeen waarvan wij vinden dat voor de Zuid-Hollandse natuur belangrijk is, in zoveel mogelijk verkiezingsprogramma’s wordt opgenomen. Hoe meer goede aandacht voor de natuur in de verkiezingsprogramma’s, hoe groter de kans dat de provincie Zuid-Holland in de periode 2019-2023 die dingen gaat doen die wij vanuit Natuurmonumenten belangrijk vinden en er speelt nogal wat in Zuid-Holland. De bouwopgave van 1 miljoen woningen in heel Nederland tot 2040 zal in een al dichtbevolkt gebied als Zuid-Holland de beschikbare ruimte (ook die voor natuur) flink onder druk zetten. Dit vraagt om keuzes!

Natuurmonumenten heeft uiteraard veelvuldig contact met de leden van Provinciale Staten over het provinciale natuurbeleid. Dit zal ook zo zijn als het gaat om in de verkiezingsprogramma’s die onderwerpen opgenomen te krijgen die wij relevant vinden. Belangrijk daarbij is dat Natuurmonumenten met een zo krachtig mogelijke stem spreekt. Natuurmonumenten is een vereniging waarvan jij - en met jou vele anderen (140.000 in Zuid Holland) - lid bent. Het idee is dat de stem van Natuurmonumenten krachtiger wordt als zij nadrukkelijk namens haar leden kan spreken.

Om voor elkaar te krijgen dat de stem van de leden van Natuurmonumenten in de provinciale verkiezingsprogramma’s doorklinkt, is het van belang dat we weten wat onze leden in Zuid-Holland belangrijk vinden en wat de provincie moet doen ten gunste van de natuur. Momenteel zijn we in dit verband als ledencommissie, samen met de communicatiemedewerkers van Natuurmonumenten, druk bezig met voorbereidingen om een vragenlijst op te stellen. Dit is een nogal lastige klus. We werken er hard aan om zo’n vragenlijst op tijd klaar te hebben. Als het allemaal gaat lukken,  ontvangt u, en met jou vele leden van Natuurmonumenten in Zuid-Holland, deze vragenlijst in mei van dit jaar. In juni kunnen we de antwoorden dan gaan analyseren en vanaf deze zomer kan Natuurmonumenten, daarin ondersteund door vele van haar 140.000 Zuid-Hollandse leden, een krachtig signaal richting de politieke partijen afgeven over hoe om te gaan met de natuur in Zuid-Holland.

Je hoort van ons.

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid