Standpunt van Natuurmonumenten rond agrarisch natuurbeheer

De zorg voor natuur en landschap in het boerenland moet beter. Er verschijnen regelmatig rapporten en publicaties die beweren dat agrarisch natuurbeheer niet effectief is. Dat is jammer van het geld en jammer van de inspanningen van de boeren. De natuurwaarde van de akkers en de weilanden is enorm achteruit gegaan, het is er leeg en stil geworden.

agrarisch natuurbeheer

Situatie

Zomer 2013 is in Brussel een akkoord bereikt over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Natuurmonumenten wil dat de Europese landbouwsubsidies in Nederland écht groen worden ingezet.

Probleem

Op het platteland hebben landschap, milieu, soortenrijkdom, waterkwaliteit zwaar te lijden onder de intensieve voedselproductie.

Van vogels als de veldleeuwerik, de patrijs en de kemphaan is nog maar een paar procent over. Door de intensieve landbouw zijn er minder bloemen en insecten op het platteland die weer het voedsel zijn voor de vogels. Dat is een zorgwekkende situatie.

Standpunt

Natuurmonumenten doet drie simpele, redelijke en realistische aanbevelingen: Vergroening gaat verder dan de basisvoorwaarden waar iedere agrariër aan moet voldoen. Betaal de boer voor publieke diensten op het gebied van natuur, milieu en landschap. Subsidieer alleen maatregelen waarvan aangetoond is dat ze werken voor natuur, milieu en landschap.

Wat doet Natuurmonumenten?

Op 11 december 2013 schreef de Vogelbescherming mede namens Natuurmonumenten een brief aan de Tweede Kamer over de invoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en effectieve vergroeningsmaatregelen.

Op 30 september 2013 presenteerde Natuurmonumenten samen met Vogelbescherming Nederland, De 12Landschappen, Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu het advies Naar een écht groen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aan staatssecretaris Dijksma en aan de Tweede Kamer.

Op 14 juni ondertekende Natuurmonumenten een brief van Fred Wouters van de Vogelbescherming aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over een effectieve vergroening van het GLB en wijzigingen in het agrarisch natuurbeheer.

Op 4 maart 2013 kwam Natuurmonumenten samen met Landschapsbeheer Nederland, de 12Landschappen en de Vogelbescherming met een verbetervisie voor het agrarisch natuurbeheer voor de Tweede Kamer en voor staatssecretaris Dijksma.

 • 30 maart 2023 | Fred Prak

  Nieuwe wetgeving kan duurzaam boeren aantrekkelijk maken

  Duurzaam boeren kan financieel aantrekkelijker worden dankzij nieuwe Europese wetgeving. Dit blijkt uit onderzoek ‘Duurzaamheidsafspraken in de landbouw’ van Wageningen Universiteit & Research (WUR) in opdracht van Natuurmonumenten, Dierenbescherming en Vogelbescherming Nederland. Natuur- en dierenwelzijnsorganisaties roepen boeren, ketenpartijen en overheid op gebruik te maken van de kansen die voortkomen uit de nieuwe wetgeving.

 • 28 februari 2023 | Natascha Hokke

  Bodemexpert Herenboeren over het belang van een gezonde bodem in de Schiebroekse Polder

  ‘Kijk eens hoe gemakkelijk die spade de grond in gaat. Dat is een goed teken.’ Isabel Duinisveld staat midden op het tuinbouwveld bij Herenboeren de Vlinderstrik in de Schiebroekse Polder. Samen met boer Albert buigt ze zich over de losgewoelde grond. ‘Ik zie wortels en gaatjes van de wormen, de grond kruimelt mooi’, stelt ze tevreden vast. ‘Dat gaat de goede kant op.’

 • 27 februari 2023 | Natascha Hokke

  Broedseizoen gestart op het Rotterdams platteland

  Meer en meer broedvogels keren terug vanuit het warme zuiden naar hun zomerhonk op het Rotterdams platteland. De grutto en tureluur zijn al in de polders gearriveerd. Eenmaal aangekomen is er weinig tijd voor de vogels om uit te puffen van de immens lange reis: een geschikte partner wordt uitgezocht, de vogels buitelen om elkaar heen en de eerste nesten zijn gemaakt. Dit kan maar één ding betekenen: het broedseizoen is begonnen!

logo