Agrarisch natuurbeheer

De zorg voor natuur en landschap in het boerenland moet beter. Er verschijnen regelmatig rapporten en publicaties die beweren dat agrarisch natuurbeheer niet effectief is. Dat is jammer van het geld en jammer van de inspanningen van de boeren. De natuurwaarde van de akkers en de weilanden is enorm achteruit gegaan, het is er leeg en stil geworden.

agrarisch natuurbeheer

Situatie

Zomer 2013 is in Brussel een akkoord bereikt over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Natuurmonumenten wil dat de Europese landbouwsubsidies in Nederland écht groen worden ingezet.

Probleem

Op het platteland hebben landschap, milieu, soortenrijkdom, waterkwaliteit zwaar te lijden onder de intensieve voedselproductie.

Van vogels als de veldleeuwerik, de patrijs en de kemphaan is nog maar een paar procent over. Door de intensieve landbouw zijn er minder bloemen en insecten op het platteland die weer het voedsel zijn voor de vogels. Dat is een zorgwekkende situatie.

Standpunt

Natuurmonumenten doet drie simpele, redelijke en realistische aanbevelingen: Vergroening gaat verder dan de basisvoorwaarden waar iedere agrariër aan moet voldoen. Betaal de boer voor publieke diensten op het gebied van natuur, milieu en landschap. Subsidieer alleen maatregelen waarvan aangetoond is dat ze werken voor natuur, milieu en landschap.

Wat doet Natuurmonumenten?

Op 11 december 2013 schreef de Vogelbescherming mede namens Natuurmonumenten een brief aan de Tweede Kamer over de invoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en effectieve vergroeningsmaatregelen.

Op 30 september 2013 presenteerde Natuurmonumenten samen met Vogelbescherming Nederland, De 12Landschappen, Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu het advies Naar een écht groen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aan staatssecretaris Dijksma en aan de Tweede Kamer.

Op 14 juni ondertekende Natuurmonumenten een brief van Fred Wouters van de Vogelbescherming aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over een effectieve vergroening van het GLB en wijzigingen in het agrarisch natuurbeheer.

Op 4 maart 2013 kwam Natuurmonumenten samen met Landschapsbeheer Nederland, de 12Landschappen en de Vogelbescherming met een verbetervisie voor het agrarisch natuurbeheer voor de Tweede Kamer en voor staatssecretaris Dijksma.

 • 29 november 2022 | Natascha Hokke

  Tip van de boswachter: haal je kerstdiner bij de boer in Midden-Delfland

  Een gouden tip voor deze kerst? Verzamel boodschappen bij boeren in de omgeving. Scoor de mooiste biodiverse streekproducten bij de boerenbedrijven rondom Rotterdam en bereid ’s avonds met elkaar een sterrenmaaltijd!

 • 24 oktober 2022 | Natascha Hokke

  400 hectare groene buitenruimte voor recreatie, landbouw en natuur Noordrand Rotterdam

  Waar grutto, boer en Rotterdammer elkaar weer tegenkomen.

 • 05 oktober 2022 | Marjolein Koek

  Natuurmonumenten: Remkes bevestigt noodzaak om uitstoot acuut fors te reduceren

  Vandaag presenteerde Johan Remkes na zijn gesprekken met de vele verschillende betrokkenen zijn advies over de stikstofcrisis met zijn rapport ‘Wat kan wel'. Natuurmonumenten is na eerste lezing voorzichtig positief over het rapport, dat evenwichtig is en oog heeft voor alle belangen, zonder aan de onontkoombare noodzaak voor natuurherstel te tornen.

logo