Ga direct naar inhoud

Standpunt van Natuurmonumenten rond Schaapskuddes

Rondtrekkende schaapskuddes zijn van grote waarde, zowel voor natuurbeheer als voor de cultuurhistorie. Maar door verschuivingen in subsidies zijn specifieke regelingen voor schaapkuddes afgeschaft en versoberd. Hierdoor is de toekomst van sommige schaapsherders in Nederland onzeker.

Schapen standpunten

Probleem

Veel schaapskuddes ondervinden last van de bezuinigen van de overheid. De instandhoudingssubsidieregeling voor gescheperde kuddes - dat zijn kuddes die rondtrekken met herder en hond - is vervallen. Wel bestaat er een bijdrage voor begrazing in de natuursubsidie SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap), maar vrijwel geen enkele provincie heeft deze opengesteld. Een aantal provincies heeft een eigen regeling met lagere vergoedingen. Veel herders moeten door de wijzigingen meer een zelfstandige ondernemer zijn. Dat vraagt van hen dat ze het jaarrond voor inkomsten moeten zorgen en bijvoorbeeld fondsen en opdrachten moeten werven. Alterra berekende in het voorjaar van 2016 dat ongeveer honderd herders in Nederland al vele jaren kampen met een structureel tekort van 30.000 euro gemiddeld.

Het Gilde

Een deel van de herders heeft zich verenigd in de ‘Vereniging Gilde van Traditionele Herders’, om op te komen voor de schaapsherders. Het doel van het gilde is het overdragen en delen van kennis, maar bovenal ook het gezamenlijk zoeken naar manieren om te ondernemen en fondsen te werven. Het gilde richt zich ook op belangenbehartiging richting de overheid. Op 22 november 2016 stuurde het gilde, samen met drie andere schapenorganisaties, een brandbrief naar de Tweede Kamer. De brandbrief vraagt om aandacht voor het voortbestaan van gescheperde kuddes en om voldoende geld vrij te maken uit de Rijksbegroting.

Standpunt Natuurmonumenten

Natuurmonumenten vindt dat rondtrekkende schaapskuddes van grote waarde zijn, zowel voor het beheer van de natuur als voor het behoud van cultuurhistorie. We geven daarom opdrachten aan de herders, zorgen dat de subsidies die via ons lopen worden aangevraagd en ten goede komen aan de schaapskuddes en hebben soms samenwerkingen waarin bijvoorbeeld herders een schaapskooi van Natuurmonumenten kunnen gebruiken. We zien ook dat het nodig is dat herders zich verder kunnen ontwikkelen als ondernemer en droegen daarom bij aan het oprichten van het gilde.