Ga direct naar inhoud

Schaliegas

In Nederland wordt de vraag naar alternatieven voor aardgas steeds urgenter omdat Nederlandse gasreserves slinken (aardgas levert ongeveer de helft van energie in Nederland). Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van schaliegaswinning omdat er meer gas kan gehaald worden uit de diepere aardlagen. Maar het winnen van schaliegas brengt veel problemen met zich mee.

elshoutse wielen; schaliegas

Probleem

Overal waar onderzoek gedaan wordt naar schaliegas, verschijnen er actiegroepen van bezorgde burgers. Zij wijzen onder andere op de bedreigingen van schaliegaswinning voor water, natuur en landschap. In Nederland zijn er plannen voor de winning van schaliegas op meerdere locaties.

Standpunt

Natuurmonumenten vindt dat het kabinet niet moet overgaan tot proefboringen naar schaliegas. De maatschappelijke weerstand is te groot om zo'n ingrijpende stap in onze energievoorziening te zetten. Natuurmonumenten heeft, samen met tal van andere natuur- en landschapsorganisaties, grote zorgen over de gevolgen van de boorinstellingen voor natuur en landschap. Bedrijven als Coca Cola, Heineken en Brabant Water, zijn tegen vanwege de risico's voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van grondwater. Burgers zijn bezorgd over de veiligheid en over de gevolgen voor hun directe leefomgeving. Gemeenten en provincies keren zich tegen de proefboringen en stellen alle mogelijke vormen van juridisch verzet in het vooruitzicht. Recente onderzoeksrapporten, gepresenteerd door minister Kamp, hebben hier geen verandering in kunnen brengen. Hieruit is slechts één conclusie mogelijk: Nederland is niet klaar voor schaliegas.

Energieakkoord

In sterk contrast hiermee staat de eensgezindheid waarmee het Nationaal Energieakkoord ( in 2013) gesloten is. Hierin staan tal van afspraken om de energievoorziening sneller dan gepland te verduurzamen. Natuurmonumenten heeft dit akkoord verwelkomd als een goede stap. Hoewel we geen specialist op het gebied van energiewinning zijn, weten ook wij dat je alleen met draagvlak grote ingrepen in de leefomgeving van mensen kunt realiseren. Daar komt bij dat schaliegas een fossiele brandstof is; het  zal niet meehelpen aan het terugdringen van klimaatverandering. Daarom adviseren wij het kabinet om zich te concentreren op de agenda van het SER-akkoord en af te zien van proefboringen naar schaliegas.

Wat doet Natuurmonumenten?

Mede namens Natuurmonumenten, Greenpeace Nederland, het Wereld Natuurfonds, en de Natuur en Milieufederaties heeft op 4 juli 2014 de Vereniging Milieudefensie een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Structuurvisie Schaliegas.

Lees de Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Structuurvisie Schaliegas (pdf)

Bijlage op de zienswijze (gericht aan de kamerleden) (PDF)