Ga direct naar inhoud

Stop de watercrisis in Zuid-Holland

Onze natuur is ziek. Een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water en verdroging. Ook in de provincie Zuid-Holland. Dit is hét moment om in actie te komen. Provincie en waterschappen maken nu plannen voor water en natuur in Zuid-Holland. Roep de bestuurders op om te zorgen voor schoon water in de natuur. Teken de petitie!

water Zuid-Holland

Water: de bouwsteen van onze natuur

Bijna al het water in de natuur van Zuid-Holland voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Schadelijke lozingen, te veel mest en bestrijdingsmiddelen vervuilen het water. En in tijden van wateroverlast wordt water te snel afgevoerd, waardoor we in tijden van droogte schoon water tekort komen.

Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Zeldzame planten verdwijnen, insecten gaan massaal dood en weidevogels kunnen geen bodemdiertjes meer vinden in de droge grond.

Petitie

Als we nu in actie komen, kunnen we een watercrisis voorkomen. Provincie en waterschap zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om plannen te maken voor ons water en onze natuur. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Roep daarom jouw provincie en waterschap op om te zorgen voor schoon en voldoende water in Zuid-Holland en teken de petitie!

Teken de petitie

Waterproblemen in Zuid-Holland

Zuid-Holland is een provincie met veel water en prachtige waterrijke natuurgebieden zoals de Nieuwkoopse Plassen, de Ackerdijkse Plassen, Midden-Delfland en de Vlaardingse Vlietlanden. Maar schijn bedriegt. Het water in Zuid-Holland is het meest vervuild van heel Nederland. Een belangrijke oorzaak is het gebruik van pesticiden en meststoffen in de landbouw en glastuinbouw. Die tasten direct de waterkwaliteit aan.

Ook het kunstmatig lage waterpeil in veenweidegebieden leidt tot problemen. Het veen breekt af en daarmee komen extra broeikasgassen vrij, met hogere maatschappelijke kosten tot gevolg.

Op de Zuid-Hollandse eilanden Voorne en Goeree speelt nog een ander probleem. Aan de binnenkant van de duinen wordt het water snel afgevoerd om akkers en weilanden droog te houden. Daardoor verdroogt de kwetsbare duinnatuur en komt ook de landbouw in droge zomers water tekort. 

Oplossingen

We willen gezonder water. En water beter vasthouden voor droge perioden. Voor gezonde natuur in Zuid-Holland. Dat kunnen bereiken door ambitieuze plannen uit te voeren:

  • Verminderen van meststoffen en pesticiden in het water
  • Stoppen van schadelijke lozingen in het water
  • Plannen om schoon water langer vast te houden
  • Verhoging van het waterpeil om veenafbraak te voorkomen
  • Grondwater beter beschermen
  • Beter belonen van boeren die natuurvriendelijk werken
  • Meer recreatiegebieden bij grote steden om kwetsbare natuur te ontzien