Ga direct naar inhoud

Impressie ledenavond over het Markermeer

Onze ledenavond in september hebben we uitgebreid de ontwikkelingen rond om het Markermeer besproken. Martijn de Jong, medewerker Public Affairs van Natuurmonumenten, hield hierover een inspirerende inleiding. Door de plannen voor de verzwaring van de Markermeerdijken stond het Markermeer de laatste tijd vaker in de belangstelling. Maar tijdens deze avond wilden we het meer niet alleen vanuit de rand bekijken.

Grote stern

Lange tijd was de waterkwaliteit van het Markermeer niet goed: het was een beetje een groene soep, met te weinig vis en daarmee ook te weinig voedsel voor vogels. NM is actief om van de Markerwadden een nieuw dynamisch natuurgebied te maken. Maar ook andere ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld minder fosfaat in het water zorgen voor een omkeer. Met een toename van waterplanten komen langzaam ook enkele soorten vissen en vogels terug. Toch blijft de invloed van verstedelijking, zoals de verdere uitbreiding van IJburg, een bedreiging voor de natuurwaarde van het meer.