Ga direct naar inhoud

Een lid van de ledencommissie stelt zich voor: Marinus de Jong

Een kennismaking met Marinus de Jong.

Ledencommissie

Marinus de Jong is eind 1955 geboren in Scheveningen, vlak bij de duinen en het strand. Als kind veel op het strand, in de duinen en parken gewandeld hetgeen de kiem legde voor een grote belangstelling voor natuurgebieden. Voor de studie sociale geografie en planologie is hij naar Amsterdam verhuisd en daar het grootste deel van zijn leven blijven wonen. Naast natuur heeft hij een grote belangstelling voor verkeersvraagstukken en daar ook beroepshalve werk van gemaakt bij onder andere TNO als verkeersonderzoeker en later beleidsmedewerker bij het ministerie van infrastructuur en milieu. Daar houdt hij zich nu bezig met luchtvaartveiligheid. Tussen 1987 en begin 2006 is hij naast zijn werk in totaal zestien jaar lid van provinciale staten in Noord-Holland geweest, met aandacht voor natuur, water, ruimtelijke ordening en verkeer. Die activiteit hield op door vertrek naar het buitenland. De afgelopen tien jaar heeft hij afwisselend in Montreal en Brussel gewerkt en gewoond. Juist buiten Nederland besefte hij hoe uniek onze natuur is. Lid van Natuurmonumenten sinds1974, wil hij nu hij weer terug is graag actiever bijdragen aan natuurontwikkeling en natuurbehoud en heeft hij zich bij de ledencommissie aangemeld.

Marinus de Jong