Activiteiten en bijeenkomsten lc Noord-Holland

Ledencommissie Noord-Holland komt graag met u in contact en hoort graag uw mening! Doe ook mee met de email klankbordgroep of nodig ons uit voor een interessante presentatie over de natuur.

Ledencommissie Noord-Holland

Webinar Weidevogels, zaterdag 22 mei om 10.00 uur 

Het Wormer- en Jisperveld is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Voor weidevogels is het dé plek om in het voorjaar naar terug te keren vanuit Afrika. Door Natuurmonumenten is er in het gebied veel werk verzet zodat o.a. de grutto zich er thuis kan voelen met voldoende voedsel en een veilige broedplek. Tijdens het webinar vertelt o.a. de lokale boswachter meer over dit supermooie gebied.

We starten het webinar met een korte jaarvergadering van de ledencommissie van Noord-Holland, waarin een inzicht geven over een aantal onderwerpen waar we ons afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. Ook dragen we twee van onze leden (Anke Wonneberger en Marinus de Jong) ter herbenoeming in de LC voor.

Wil je het webinar bijwonen? Stuur een mail aan [email protected] en je ontvangt de link.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar wordt de nieuwsbrief van de ledencommissie Noord-Holland gemaild. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?, geef je e-mail adres dan door aan onze ledenservice via dit contactformulier.

Kijk hier voor de nieuwsbrief van augustus 2019.

Kijk hier voor de nieuwsbrief van maart 2019.

Email klankbordgroep Noord-Holland

Voor de ledencommissie Noord-Holland is het vertegenwoordigen van circa 120.000 leden (2014) niet eenvoudig. Weliswaar komt de ledencommissie regelmatig in contact met leden uit Noord-Holland, maar dit aantal leden is relatief beperkt. Bovendien voelen lang niet alle leden de behoefte om geraadpleegd te worden. Toch wil de ledencommissie Noord-Holland nadrukkelijk de leden bereiken, die hun mening naar voren willen brengen over onderwerpen die Natuurmonumenten aangaan.

Om die reden bestaat er sinds 2003 een e-mail klankbordgroep. De ledencommissie raadpleegt een paar keer per jaar deze leden per e-mail door aan hen een aantal vragen voor te leggen. Het gaat hierbij om vragen die actueel zijn voor het beleid van Natuurmonumenten. Er doen al zo’n 200 leden mee.

Wilt u ook meedoen, kijk dan hier om u aan te melden.

Regionale Energiestrategieën in Noord-Holland

Een belangrijk ruimtelijk onderwerp is de ruimtelijke vertaling van de regionale energiestrategie. Gemeenten, waterschappen, provincie, inwoners en andere belanghebbenden moeten afspraken maken over plekken in de provincie waar duurzame energie met windturbines en zonnepanelen kan worden opgewekt. De zoekgebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn vastgelegd in de Regionale Energiestrategieën (RES’en 1.0) voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. De betrokken overheden verwerken deze afspraken in hun regels, de provincie doet dat in de Omgevingsverordening NH 2022. 

De RES’en zijn in de verordening leidend voor wind op land, de provincie laat daarom regels zoals de 600 meter afstandsregel en de lijnopstelling voor windturbines vervallen. Uiteraard blijven de landelijke afstandsregels gelden. Zonneparken in landelijk gebied kunnen straks niet alleen met een vergunning van de provincie, maar ook via omgevingsplannen van de gemeente worden mogelijk gemaakt. Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheden om te bepalen waar in hun gebied ruimte is voor wind- en zonne-energie.

Natuurmonumenten pleit met andere natuurorganisaties voor een zorgvuldige inpassing van zonne- en windenergie als het om natuurgebieden gaat. Niet alleen visuele aspecten spelen een rol, maar ook het belang van vogeltrekroutes. De natuurorganisaties hebben samen een duidelijke brochure opgesteld. Het is belangrijk dat de belangen van de natuur goed worden meegenomen in de op te stellen plannen. De provincie is nu bezig met een concretisering van de plannen en zal die binnenkort openbaar maken.

Voor NH-zuid gebeurt dit op 28 april 2021: https://energieregionhz.nl/informatieavond-res, voor NH-noord op 21 april 2021: https://energieregionhn.nl/informatieavond-res

De Diemerscheg

Een aantal gebieden tussen Amsterdam en de Vechtstreek worden ontwikkeld tot een meer aaneengesloten en samenhangend gebied, de Diemerscheg. Het begrip Scheggen wordt in Amsterdam als sinds het Algemeen Uitbreidingsplan uit de dertiger jaren van de vorige eeuw gebruikt om grote groene gebieden aan te duiden die van buiten diep de stad indringen en die de overheid groen wil houden. De Diemerscheg bestaat nu uit een nogal versnipperd aantal gebieden. De Diemerscheg loopt van het Flevopark in Amsterdam-Oost richting het oosten. De scheg ligt ten zuiden van het IJmeer, waar een fietsroute loopt naar Muiden die ‘de natuurboulevard’ heet. De scheg loopt ook langs het water van de Diem en de Gaasp, via het Diemerbos naar Weesp en eindigt bij de Vecht tussen Muiden en Weesp.

Lees hier meer.

Amsterdam werkt aan nieuwe groenvisie

De Groenvisie Amsterdam is vol in ontwikkeling en zal worden opgebouwd rondom vier thema's: Weersbestendigheid, Natuur, Gezondheid en Sociale samenhang. Lees hier meer over het onderwerp van onze ledenavond op 18 september en over de betrokkenheid van de ledencommissie. 

Nieuwe fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal

Er is heel lang over gesproken, maar nu is het zover: op 7 september wordt de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht geopend. De brug ligt vlak bij Fort Abcoude, eigendom van NM en onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Dit opent interessante fietsverbindingen vanuit Amsterdam Zuid-Oost en Abcoude richting het Vechtplassengebied en het Naardermeer, de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie. Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden voor rondtochten via een van de andere bruggen over dit kanaal, bij Weesp of de Nesciobrug, maar ook voor fietsroutes ten zuiden van Amsterdam vanuit Ouderkerk aan de Amstel via Abcoude richting Vecht en Weesp. Een goede tip voor een mooie najaarsrit! Lees hier meer.

De groene kaart van Amsterdam

Een aantal groenliefhebbers heeft een kaart met alle groengebieden in en rond Londen gemaakt. Dat inspireerde ook een aantal liefhebbers in Amsterdam. Zij zijn een crowdfunding actie begonnen voor een kaart met het groen in en rond Amsterdam prominent in beeld. De actie was succesvol, het startkapitaal is binnen en de voorbereidingen voor de productie van de kaart zijn begonnen. Een sympathiek initiatief, dat natuurlijk vooral succesvol is als de kaart ook gekocht wordt. Kijk hier voor meer informatie.

logo