Activiteiten en bijeenkomsten lc Noord-Holland

Ledencommissie Noord-Holland komt graag met u in contact en hoort graag uw mening! Doe ook mee met de email klankbordgroep of nodig ons uit voor een interessante presentatie over de natuur.

Ledencommissie Noord-Holland

Dapper. verbindt voedsel, natuur en landschap op Texel.

Kent u het oude land van Texel, met de Hoge Berg als hoogste punt? Het is een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd, een glooiend landschap waar al eeuwen schapen lopen. Schapenboeren richtten het in met de voor Texel zo kenmerkende schapenboeten, tuinwallen en drinkpoelen. Het is uniek en werd daarom in 2019 uitgeroepen tot icoonlandschap. Schapenhouders Arjen Boerhorst en Jan-Willem Bakker dragen zorg voor dit landschap en houden er nog steeds schapen. Beide boeren zijn volop in transitie. Ze zijn betrokken bij Dapper., een initiatief van een aantal Texelse boeren die kiezen voor een natuur-inclusief bedrijfsmodel en zich richten op het sluiten van kringlopen op het eiland Texel.

Lees hier meer over dit initiatief en een wandeling voor leden op 7 mei.

Kwaliteitstoets Polder IJdoorn

Een kwaliteitstoets is een hulpmiddel om te beoordelen of het beheer in een natuurgebied het gewenste resultaat heeft en of de beheerdoelen gerealiseerd worden. Joke Baars heeft deelgenomen aan de kwaliteitstoets van de polder IJdoorn op 21 september. Lees hier haar uitvoerige bericht.

Gras van het Zwanenwater wordt bokashi voor bio-bollenboer

Op een zonovergoten ochtend begin september vertelt van Sint Maartensvlotbrug ons hoe belangrijk de gezondheid van zijn grond is. Huiberts gebruikt geen bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest en ploegt ook niet. Hij laat de organismes in de aarde ongestoord hun werk doen en voegt zelfgemaakte bokashi en compost toe waardoor de bodemweerbaarheid toeneemt. Bokashi is een Japanse woord voor goed gefermenteerde organisch afval. Huiberts gebruikt grasmaaisel van het nabij gelegen natuurgebied het Zwanenwater van Natuurmonumenten. “Een prachtige samenwerking!” zegt Huiberts. “Dan weet ik zeker dat ik onbespoten, kruidenrijk gras gebruik en dat is het beste voor de grond”.

Het gras wordt vermengd met een bacteriemengsel, zeewierkalk en kleimineralen en blijft dan vier maanden in de grote schuren fermenteren. Daarna wordt het over de grond uitgestrooid en kan het zijn werk gaan doen. Resultaat? Gezonde bollen zonder ziektes, heel veel insecten en bijen, en elk jaar steeds meer vogels. “Vrijwilligers van de Agrarische Natuur Vereniging telden dit jaar 14 gele kwikstaart nesten, 19 nesten van veldleeuweriken en 2 patrijs nesten” vertelt Huiberts trots.

In 2020 werd in Nederland op 27.100 hectare bloembollen geteeld (CBS). Huiberts werkt samen met vijf andere bio-bollenboeren in Noord-Holland die met elkaar 65 hectaren hebben. Hij hoopt dat veel meer mensen het grote belang gaan inzien van een gezond en weerbare bodemleven. “Dan is het volhoudbaar, voor ons als bedrijf, als samenleving - en voor de natuur”.

Voor meer informatie: https://www.huibertsbloembollen.nl

Lisa Johnson en Fred Klinkhamer, leden van LC-NH

De bloembollen van Huiberts sinds kort ook verkrijgbaar in de webshop van Natuurmonumenten: https://www.natuurmonumentenshop.nl/tuin/biologische-bloembollen

Terugblik jaarvergadering en webinar weidevogels 

Op 22 mei jl. was de online jaarvergadering van de ledencommissie Noord-Holland van Natuurmonumenten. We keken terug op 2020 waarin de ledencommissie zich o.a. ingezet heeft voor het herstel van de stormschade aan de slangenmuur bij landgoed Schaep en Burgh, handhaving van goede bereikbaarheid van het hele gebied rond landgoed Nijenburg wanneer de onbewaakte spoorwegovergangen verdwijnen, het gebiedsakkoord Vechtplassen, de groene zone tussen Amsterdam en Utrecht en de Regionale Energie Strategie. Tot slot werden Anke Wonneberger en Marinus de Jong voor vier jaar herbenoemd in de ledencommissie.

Het aansluitende webinar ging over de weidevogels in het Wormer- en Jisperveld, het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Natuurmonumenten is sinds enkele jaren eigenaar van het gebied. Miriam ten Haaf, de gebiedscoördinator van het Wormer- en Jisperveld en boswachter Hessel Zoer vertelden wat er in de afgelopen jaren aan werk verzet is. Door het opknappen van de weidevogelbiotoop, het weren van vossen en katten, het inrichten van plas- en drasplekken en het zorgen voor voldoende voedsel gaat de grutto zich er steeds beter thuis voelen. Hierdoor wordt het gebied steeds belangrijker als veilige broedplek. 

NH Nieuws heeft een uitzending gewijd aan het gebied: Ouderwets boeren voor weidevogels in het Wormer- en Jisperveld met boswachter Hessel Zoer van Natuurmonumenten. De uitzending is hier nog te zien en zeer de moeite waard.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar wordt de nieuwsbrief van de ledencommissie Noord-Holland gemaild. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?, geef je e-mail adres dan door aan onze ledenservice via dit contactformulier.

Kijk hier voor de nieuwsbrief van maart 2021.

Kijk hier voor de nieuwsbrief van april 2021.

Kijk hier voor de nieuwsbrief van september 2021.

Email klankbordgroep Noord-Holland

Voor de ledencommissie Noord-Holland is het vertegenwoordigen van circa 120.000 leden (2014) niet eenvoudig. Weliswaar komt de ledencommissie regelmatig in contact met leden uit Noord-Holland, maar dit aantal leden is relatief beperkt. Bovendien voelen lang niet alle leden de behoefte om geraadpleegd te worden. Toch wil de ledencommissie Noord-Holland nadrukkelijk de leden bereiken, die hun mening naar voren willen brengen over onderwerpen die Natuurmonumenten aangaan.

Om die reden bestaat er sinds 2003 een e-mail klankbordgroep. De ledencommissie raadpleegt een paar keer per jaar deze leden per e-mail door aan hen een aantal vragen voor te leggen. Het gaat hierbij om vragen die actueel zijn voor het beleid van Natuurmonumenten. Er doen al zo’n 200 leden mee.

Wilt u ook meedoen, kijk dan hier om u aan te melden.

De Diemerscheg

Een aantal gebieden tussen Amsterdam en de Vechtstreek worden ontwikkeld tot een meer aaneengesloten en samenhangend gebied, de Diemerscheg. Het begrip Scheggen wordt in Amsterdam als sinds het Algemeen Uitbreidingsplan uit de dertiger jaren van de vorige eeuw gebruikt om grote groene gebieden aan te duiden die van buiten diep de stad indringen en die de overheid groen wil houden. De Diemerscheg bestaat nu uit een nogal versnipperd aantal gebieden. De Diemerscheg loopt van het Flevopark in Amsterdam-Oost richting het oosten. De scheg ligt ten zuiden van het IJmeer, waar een fietsroute loopt naar Muiden die ‘de natuurboulevard’ heet. De scheg loopt ook langs het water van de Diem en de Gaasp, via het Diemerbos naar Weesp en eindigt bij de Vecht tussen Muiden en Weesp.

Lees hier meer.

logo