Ga direct naar inhoud

Activiteiten en bijeenkomsten lc Noord-Holland

Ledencommissie Noord-Holland komt graag met je in contact en hoort graag jouw mening! Doe ook mee met de email klankbordgroep of nodig ons uit voor een interessante presentatie over de natuur.

Ledencommissie Noord-Holland

Gebiedsvisie Natuurpark Zuid-Kennemerland

In het voorjaar van 2022 zijn er drie werksessies geweest over de toekomst van het Natuurpark Zuid-Kennemerland waarbij gesproken is over het natuurbeheer en recreatie. Daarnaast vond een analyse plaats van de omgeving.

Lees hier meer.

Landgoed Nijenburg in beeld 

Een oud landgoed, zoals de Nijenburg in Heiloo, is altijd een bron van soms nog niet zulke bekende verhalen. Recent is over het landgoed een nieuw boekje verschenen met ‘de geheimen’ van het Heilooërbos. Het bos is onderdeel van het landgoed dat in beheer is bij Natuurmonumenten. In het boekje zijn vier wandelingen beschreven waarin je nader kennis maakt met deze geheimen. Het boekje is te koop bij Boekhandel Van der Meulen in Alkmaar en de Bruna in Heiloo. De opbrengst is voor onze vereniging.

Dapper. verbindt voedsel, natuur en landschap op Texel

In een vorige nieuwsbrief lieten we jullie kennismaken met Dapper., een initiatief van de Texelse boeren Klaas, Arjen en Jan-Willem die kiezen voor een natuur-inclusief bedrijfsmodel en zich richten op het sluiten van kringlopen op het eiland Texel. Boeren die landschap, natuur en voedselproductie verbinden.

Hier lees je verder over hoe ze dat doen, wat er allemaal gebeurt op hun bedrijven die deels op grond van Natuurmonumenten zitten, en hoe je kunt bijdragen.   

Zieke of aangetaste bomen op Landgoed Nijenburg worden gekapt

Binnenkort start Natuurmonumenten met het kappen van een aantal bomen bij de spiegelvijver bij Huis Nijenburg op Landgoed Nijenburg. De bomen zijn op het einde van hun leven en behoorlijk afgetakeld. Om schade en ongevallen te voorkomen worden de bomen weggehaald en worden nieuwe bomen terug geplant.

Daarnaast worden een flink aantal zieke essen en enkele andere bomen rond de natuurijsbaan op Landgoed Nijenburg binnenkort gekapt. Ook dit gebeurt voor de veiligheid van de bezoekers en om de historische meidoornsingel en zogenaamde toekomstbomen ruimte te geven. De essen zijn aangetast door een schimmel die essentaksterfte veroorzaakt. Deze schimmel verspreid zich sinds 2010 over Nederland. Gevolg van de aantasting is het afsterven van takken en uiteindelijk ook sterfte van essen.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar wordt de nieuwsbrief van de ledencommissie Noord-Holland gemaild. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?, geef je e-mail adres dan door aan onze ledenservice via dit contactformulier.

Email klankbordgroep Noord-Holland

Voor de ledencommissie Noord-Holland is het vertegenwoordigen van circa 120.000 leden (2014) niet eenvoudig. Weliswaar komt de ledencommissie regelmatig in contact met leden uit Noord-Holland, maar dit aantal leden is relatief beperkt. Bovendien voelen lang niet alle leden de behoefte om geraadpleegd te worden. Toch wil de ledencommissie Noord-Holland nadrukkelijk de leden bereiken, die hun mening naar voren willen brengen over onderwerpen die Natuurmonumenten aangaan.

Om die reden bestaat er sinds 2003 een e-mail klankbordgroep. De ledencommissie raadpleegt een paar keer per jaar deze leden per e-mail door aan hen een aantal vragen voor te leggen. Het gaat hierbij om vragen die actueel zijn voor het beleid van Natuurmonumenten. Er doen al zo’n 200 leden mee.

De Diemerscheg

Een aantal gebieden tussen Amsterdam en de Vechtstreek worden ontwikkeld tot een meer aaneengesloten en samenhangend gebied, de Diemerscheg. Het begrip Scheggen wordt in Amsterdam als sinds het Algemeen Uitbreidingsplan uit de dertiger jaren van de vorige eeuw gebruikt om grote groene gebieden aan te duiden die van buiten diep de stad indringen en die de overheid groen wil houden. De Diemerscheg bestaat nu uit een nogal versnipperd aantal gebieden. De Diemerscheg loopt van het Flevopark in Amsterdam-Oost richting het oosten. De scheg ligt ten zuiden van het IJmeer, waar een fietsroute loopt naar Muiden die ‘de natuurboulevard’ heet. De scheg loopt ook langs het water van de Diem en de Gaasp, via het Diemerbos naar Weesp en eindigt bij de Vecht tussen Muiden en Weesp.

Lees hier meer.