Ga direct naar inhoud
Overzicht

Visserij

 • Natuurcompensatie Voordelta

  Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte is 2455 ha onderwaternatuur verloren gegaan. In de verleende vergunning is de juridisch bindende voorwaarde opgenomen dat dit natuurverlies volledig moet worden gecompenseerd. Nu, veertien jaar na start van aanleg van Maasvlakte II, komen de gezamenlijke natuurorganisaties tot de treurige conclusie dat deze natuurcompensatie Voordelta nog steeds niet is gerealiseerd.

 • Standpunt

  Grote wateren

  Natuurmonumenten zet zich in voor de natuur. Dat doen we door natuurgebieden te beheren en de biodiversiteit te vergroten. Maar de natuur leeft niet alleen binnen natuurgebieden, ook daarbuiten vliegen vogels, springen kikkers en zwemmen vissen. Ook voor die natuur maken wij ons sterk. Zowel voor als achter de schermen. Zo spannen wij ons ook in voor de natuur in de Waddenzee, Noordzee en de Zuidwestelijke delta. Wij beschermen dus ook de leefgebieden van garnalen, schelpdieren en vissen die leven buiten onze natuurgebieden.

 • Standpunt

  Paling

  De paling is een bedreigde diersoort, waar nog maar 10% van over is. De viswijzer adviseert om geen paling te eten en Natuurmonumenten biedt de paling een gezond leefgebied, zonder palingvangst.