Ga direct naar inhoud

Veilig werken

Bij Natuurmonumenten hechten we grote waarde aan veiligheid voor alle medewerkers en vrijwilligers. Een gezonde en veilige werkomgeving waarin we met veilige gereedschappen en machines werken, waar we respectvol met elkaar omgaan, waar we onszelf kunnen zijn en waar we mentaal en fysiek gezond zijn en blijven vinden we enorm belangrijk.

Veiligheidsteam

In onze huidige maatschappij staat bovenstaande veiligheid regelmatig onder druk. Om de sociale en fysieke veiligheid van onze medewerkers en vrijwilligers te ondersteunen, hebben we een aantal zaken geregeld.

Vertrouwenspersonen

Ook binnen onze organisatie kan er sprake zijn van ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag. Daarom hebben we twee opgeleide vertrouwenspersonen aangesteld. Zij bieden medewerkers en vrijwilligers ruimte en veiligheid om vertrouwelijke zaken te bespreken en hun hart te luchten. 

Veiligheidskundigen

Omdat we een grote verscheidenheid aan werkzaamheden uitvoeren die in meer of mindere mate risico’s voor onze mensen met zich meebrengen, hebben we een team van veiligheidskundigen bij Natuurmonumenten. Deze specialisten ondersteunen medewerkers en vrijwilligers op het gebied van veilig werken, (bijna-) ongevallenmelding, veiligheidsprocedures en kennisdeling.

"Een veilige werkplek binnen de bos- en natuursector is niet vanzelfsprekend. Het vergt aandacht en inspanning van leidinggevenden, medewerkers en vrijwilligers om samen te werken aan een veilige werkomgeving. Ik draag bij aan het bewustzijn van veilig werken binnen Natuurmonumenten door het belang van preventieve maatregelen voor het verminderen van risico's en gevaren te benadrukken." Frans Cairo, Veiligheidskundige

“Om collega’s en vrijwilligers bewuster te maken van veilig en gezond werken, put ik uit mijn jarenlange ervaring. Het is belangrijk dat mensen naast hun gezond (boeren-) verstand, ook weten waarom dingen zo zijn of moeten gebeuren en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zodat iedereen na het werk energiek, gezond en veilig weer thuiskomt!” Marcel Dellink, Veiligheidskundige.