Weleda en Natuurmonumenten

Zeven jaar geleden sloegen Weleda en Natuurmonumenten de handen ineen om de natuur in Nederland te beschermen en verder te ontwikkelen. Intussen zijn al mooie resultaten bereikt, maar er is nog steeds werk aan de winkel. De biodiversiteit in Nederland gaat nog altijd flink achteruit, en daar wil Weleda samen met Natuurmonumenten ook de komende jaren wat aan doen.

Partner Weleda

Teruggeven aan de natuur

Ook de komende jaren is het beschermen van de biodiversiteit het centrale thema van het partnership. Voor Weleda is het behoud van biodiversiteit onlosmakelijk verbonden met de missie van het bedrijf. Weleda geeft de gift van de natuur door aan de mens. Dit doet Weleda met verzorgingsproducten voor het hele gezin die uitsluitend natuurlijke ingrediënten bevatten. Om te voorkomen dat de grondstoffen uitgeput raken, ziet Weleda het als haar verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen en terug te geven aan de natuur.

Geef ruimte aan de natuur

Weleda en Natuurmonumenten willen samen meer ruimte maken voor natuur. Meer natuur betekent meer ruimte voor planten en dieren die met uitsterven bedreigd worden. Tijdens de actieperiode in het voorjaar 2020 doneerde Weleda per verkocht product een bedrag dat Natuurmonumenten in staat stelde om 1 boom te planten. 

Hierdoor konden we op verschillende plekken in Nederland bomen planten. Concreet ging het om inheemse boomsoorten zoals de fladderiep, zoete kers, winterlinde, hazelaar en boswilg. Met het aanplanten van deze bomen wordt de variatie in het bos en de biodiversiteit groter, waardoor de voedselkringloop en de bosbodem verbetert. Dat is voor het bos en alle dieren die er wonen belangrijk. 

Elkaar versterken

Voor meer nieuwe natuur voeren Natuurmonumenten en Weleda samen campagne. We versterken elkaar als duurzame partij en ondersteunen elkaar om onze missies, uitingen en producten onder de aandacht te brengen bij de consument.

Weleda logo
logo