Word lid

Weleda

Door bebouwing, versnippering van natuurgebieden en intensieve landbouw zijn de bloemrijke gebieden in Nederland bijna verdwenen. Dit gaat ten koste van de verscheidenheid aan planten en dieren die er leven. Daarom slaan Natuurmonumenten en Weleda vanaf 2015 de handen in elkaar om de bloemrijke natuur in Nederland te beschermen en verder te ontwikkelen.

Direct naar

1 product kopen = 1 m² natuur beschermen

In de jaarlijkse actieperiode in maart doneert Weleda per verkocht product een bedrag goed voor 1 m² bloemrijke natuur. In de afgelopen 3 jaar bracht Weleda een bedrag bijeen waarmee Natuurmonumenten maar liefst meer dan 300.000 m2 bloemrijke natuur kan beschermen en ontwikkelen. Dat gebeurt in bloemrijke natuurgebieden verspreid over heel Nederland. 

De actieperiode liep dit jaar van van 26 maart t/m 14 april 2018.

Op bezoek in de tuin van Weleda - Vlog boswachter Hanne #82

Samen zetten wij Nederland in bloei

In deze prachtige gebieden beschermt en ontwikkelt Natuurmonumenten mede dankzij Weleda bloemrijke natuur.

Kardinge

Het natuur- en recreatiegebied Kardinge ligt midden in de stad Groningen. Natuurmonumenten maakt hier de grond geschikt voor kruidensoorten en weidevogels. Door het gebied te vernatten ontstaat er een mooi biotoop voor weidevogels, waar ook diverse kruidensoorten kunnen bloeien. Zoals ogentroost en op de kale plekjes kamille.

De combinatie kruiden en weidevogels is erg succesvol, omdat bijvoorbeeld grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters graag door de open vegetatie scharrelen. Bezoekers kunnen ook genieten van de vogelrijkdom vanaf de omliggende paden, terwijl de kruiden zorgen voor fraaie kleuraccenten in het landschap. Lees meer >

Oppad en Kromme Rade, Kortenhoefse Plassen

Het natuurgebied de Kortenhoefse Plassen is ontstaan door het afgraven van veen. Als je over de historische voetpaden Oppad en Kromme Rade wandelt, kom je planten tegen zoals de echte koekoeksbloem, kattenstaart en dotterbloem.

In de zomer zie je boven het water libellen op insecten jagen. Halverwege het gebied is een moerasbos met elzen, wilgen en berken. In de zomer zie je watergentiaan in de sloten bloeien. Elke bloem bloeit slechts één dag. Aan de noordkant van de Kromme Rade ligt Het Hol.

In dit unieke moerasgebied groeien planten zoals echte koekoeksbloem, galigaan, fonteinkruid en dotterbloem. In het water komen waterviolier, krabbenscheer, mattenbies en pijlkruid voor. Ga snel kijken, want in dit adembenemende gebied vallen nog veel meer bijzondere planten te ontdekken! Lees meer >

Vlietlanden

De Vlietlanden in MiddenDelfland is een laagveengebied met echt ouderwets Nederlandse natuur. Het natuurgebied is nooit ingepolderd; een zeldzaamheid in Nederland. Omdat het veen niet is ingeklonken, ligt het gebied hoger dan de omringende polders. 

Je ziet in dit unieke gebied vogels zoals de blauwborst, lepelaar en verschillende weidevogels. In het moeras bos woont een blauwe reigerkolonie. Aan kleurrijke bloemen is ook geen gebrek. In het voorjaar staan de hooilandjes vol gele dotterbloemen en paarse pinkster- en koekoeksbloemen! Lees meer >

Vlijmensven

In dit gebied ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch leeft het pimpernelblauwtje, een Europees beschermde vlindersoort die alleen nog voorkomt in het natuurgebied de Moerputten. Je vindt er bovendien het prachtige blauwgrasland, dat zijn kleur dankt aan de blauwe zegge en waarvan momenteel in heel Nederland nog maximaal 100 hectare voorkomt.

In het Vlijmens Ven gaat Natuurmonumenten blauw grasland creëren. Dergelijk uitbreiding van blauwgrasland is uniek voor Noordwest-Europa! Lees meer >

Sint Pietersberg  

Sint-Pietersberg is een uniek natuurgebied aan de rand van het mooie Maastricht. Dankzij de kalkrijke bodem vind je hier dieren en planten die normaal veel zuidelijker leven. Er komen verschillende orchideeënsoorten voor, maar ook planten als aardaker, teunisbloem en muskuskaasjeskruid. Het christoffelkruid kun je in het bos tegenkomen. Die laatste zien we extra graag, want de heilige Christoffel is ook de patroonheilige van wandelaars!

In de lente en zomer is de berg een vlinderparadijs. Met wat geluk kun je ook nog eens de grootste uil van Europa, de oehoe, zien zitten in de oehoevallei. Lees meer >