Zoekresultaten

193 resultaten voor ‘zuid-holland

 • Monument

  Boerderij Ackerdijkse Plassen

  Net als iedere streek van Nederland had ook Delfland in Zuid-Holland zijn eigen boerderijtype. Daar is de boerderij van de Ackerdijkse Plassen een mooi voorbeeld van.

 • Tip

  Uitzicht op de kievitskuikens in Commandeurspolder, Midden-Delfland

  Kom de broedende kieviten en de kleine kuikentjes in het weidevogelkerngebied goed bekijken vanaf het uitkijkpunt op de Trekkade. Je kijkt zo het eerste weidevogelkerngebied van Zuid-Holland, de Commandeurspolder bij Maasland, in!

 • Pagina

  Meedenken door uw ledencommissie aan Provinciale beleidsvisie “Rijke Groenblauwe Leefomgeving”

  Het huidige groenbeleid van de Provincie Zuid-Holland is toe aan een actualisatie. Enkele commissieleden hebben de afgelopen maanden – samen met de mensen van de werkorganisatie - meegesproken en meegedacht tijdens de vele bijeenkomsten die door de Provincie en de Zuid-Hollandse Milieufederatie waren georganiseerd om ideeën uit het veld op te halen.

 • Pagina

  Projectbeschrijving - Natuurherstel Tiengemeten

  Voor zo’n groot project is samenwerking met verschillende partijen noodzakelijk. Deltanatuur, provincie Zuid-Holland, gemeente Korendijk, Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk gebied en Vereniging Natuurmonumenten zijn partners in dit unieke natuurontwikkelingsproject. Belangrijk subsidiefonds is LIFE van de Europese Unie geweest. Vanaf begin 1997 is het eiland in bezit van Natuurmonumenten. Vanaf 2007 beheert de vereniging het eiland.

 • Pagina

  Meeting venue Ackerdijkse Plassen

  Ackerdijkse Plassen is a lovely nature reserve situated between Rotterdam and Delft, an area of natural beauty that includes a superbly renovated Zuid-Holland farm from 1666. You can rent this special venue for meetings, workshops, get-togethers and lectures. Flocks of birds flying by and frogs croaking in the background provide every occasion with a special ambiance.

 • Pagina

  Vrijwilliger ledencommissie Noord-Holland

  Draag je de natuur en het landschap van Zuid-Holland een warm hart toe? Wil je namens de leden actief meedenken/-praten rondom het beleid van Natuurmonumenten? En vind je het leuk om een specifieke taak op je te nemen zoals bijvoorbeeld het organiseren van een thema-avond voor de achterban, of een bijdrage te leveren aan de regionale of landelijke thema’s van Natuurmonumenten? Deze kans krijg je door lid te worden van de ledencommissie van vereniging Natuurmonumenten.

 • Pagina

  Bonnenpolder

  Er ligt nu een mooie kans om de Bonnenpolder veilig te stellen, de natuur hier met een groot stuk uit te breiden en te zorgen dat de polder niet versnipperd raakt. Daarom werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap aan een ontwerp voor de Bonnenpolder.

 • Pagina

  Een lid van de ledencommissie stelt zich voor: Eveline Padberg

  Een kennismaking met Eveline Padberg.

 • Pagina

  Een LC lid stelt zich voor: Sven Zoeteman

  Een kennismaking met Sven Zoeteman.

 • Pagina

  Een lid van de ledencommissie stelt zich voor: Susan Dogterom

  Een kennismaking met Susan Dogterom.

logo