Ga direct naar inhoud

Mark Harbers

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Mark Harbers

Mark Harbers begon zijn loopbaan in Den Haag in 2006 als politiek assistent van minister Gerrit Zalm. De Rotterdammer in hart en nieren is inmiddels zelf VVD-zwaargewicht en sinds 10 januari 2022 minister van Infrastructuur en Waterstaat. Een post die naadloos past bij de fascinatie die hij als jong kind al had voor alles wat rijdt, vaart en vliegt.

Als minister is hij onder andere verantwoordelijk voor het Nationaal Water Programma 2022-2027. Het kabinet onderschrijft daarin dat water en bodem leidend moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Daarom is er de komende jaren extra geld beschikbaar voor klimaat- en landbouwtransitie en voor herstel van natuur.

“Het is een grote opgave om ook voor toekomstige generaties een veilige en klimaatbestendige delta met schoon drinkwater te garanderen. Hiervoor is samenwerking met waterschappen, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers noodzakelijk. We moeten het samen doen.”

Foto: Martijn Beekman