Ga direct naar inhoud

Actievoorwaarden klimaatbufferpakket download

Deze deelname voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van het klimaatbufferpakket van Natuurmonumenten.

290 download - klimaatbufferpakket - achterplaat

Dit zijn de voorwaarden van de Klimaatbuffer Actie op de actiesite www.natuurmonumenten.nl/aanvragen/digitaal-klimaatbufferpakket

Door mee te doen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden. De Klimaatbuffer Actie en wordt georganiseerd door Vereniging Natuurmonumenten (hierna genoemd Natuurmonumenten): Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort, (033) 479 70 00/ Postbus 2166, 3800 CD Amersfoort.

DOEL EN AARD VAN DEZE ACTIE

 • Met deze Klimaatbuffer Actie roepen we heel Nederland op om tuin en buurt klimaatproof te maken en het klimaatbufferpakket aan te vragen.
 • Alle deelnemers: ontvangen het klimaatbufferpakket per email én doen automatisch mee aan de Regenton Winactie (maken kans op 1 van de 100 regentonnen).
 • De actie loopt van 16 mei tot en met 31 oktober 2022.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Deelnemen aan deze klimaatbuffer actie geschiedt via het invullen van het formulier op www.natuurmonumenten.nl/aanvragen/digitaal-klimaatbufferpakket/actievoorwaarden

Natuurmonumenten legt gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG en gebruikt de gegevens om het gratis pakket als PDF te kunnen toesturen en om te informeren over de regenton winactie en (overige) activiteiten, projecten en producten van Natuurmonumenten. Bekijk ook het privacystatement van Natuurmonumenten. 

Wil je niet dat we je bellen? Geef dit dan door via het vragenformulier van onze ledenservice, dan halen we je uit ons systeem. Ontvang je na uitschrijving toch een telefoontje? Dan hebben we elkaar helaas net gekruist, en lagen je gegevens al bij ons callcenter op het moment dat je je liet uitschrijven.

LIDMAATSCHAP

Als je met het inzenden van het formulier ook lid wordt van Natuurmonumenten, geef je toestemming aan Natuurmonumenten om incasso-opdracht(en) naar je bank te sturen om van je rekening af te schrijven ten behoeve van Natuurmonumenten: tot wederopzegging doorlopende-incasso-opdrachten voor het aangegeven lidmaatschapsbedrag (ten minste de minimum contributiebijdrage - nu: € 3,25 per maand of € 35,00 per jaar). Voor je lidmaatschap heb je 14 dagen bedenktijd na deze aanmelding.

Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Incassant ID: NL10ZZZ405167300000

Incassant gegevens: Vereniging Natuurmonumenten, Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort, Nederland

 

REGENTON WINACTIE

We verloten 100 regentonnen onder alle deelnemers.

 1. De Regenton Winactie is onderdeel van de Klimaatbuffer Actie en alle deelnemers doen automatisch mee aan de Regenton Winactie.
 2. De winactie is geldig van 16 mei tot en met 31 oktober 2022
 3. Natuurmonumenten verloot 100 regentonnen. Deze regentonnen worden beschikbaar gesteld door GAMMA
 4. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Natuurmonumenten het recht om de deelnemer aan de winactie uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. Natuurmonumenten kan op geen enkele wijze worden aangesproken indien deelname wordt beperkt dan wel verhinderd wegens het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door een deelnemer.
 5. De winnaars ontvangen een GAMMA Harcostar Regenton Rainsaver Grijs Kunststof met een inhoud van 100 liter ter waarde van €64,99 incl. btw. of een vergelijkbaar model.
 6. Alle verbonden kosten aan het ophalen en plaatsen de regenton worden gedragen door de winnaars.
 7. Na enkele dagen na het einde van de winactie zullen de winnaars op onpartijdige wijze worden bepaald aan de hand van een loting. Indien na een aantal pogingen van Natuurmonumenten geen contact met een / meerdere winnaars kan worden verkregen of als zij de prijs weigeren, zal een extra loting plaatsvinden en zullen er een nieuwe winnaars worden aangewezen.
 8. De winnaars worden na de loting geïnformeerd op het emailadres of telefoonnummer zoals opgegeven door de deelnemers. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.
 9. Winnaars dienen hun gewonnen prijs persoonlijk op te komen halen bij een GAMMA-bouwmarkten in Nederland. Uiterlijk tot en met 16 december. Natuurmonumenten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) beantwoorden van vragen van winnaars.
 10. Op verzoek van Natuurmonumenten en GAMMA dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.
 11. Uitkering van gewonnen prijs in geld is niet mogelijk.
 12. Natuurmonumenten kan de winnaars vragen om naam en eventueel foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie. Als je hieraan medewerking geeft heb je geen recht op een (financiële) vergoeding.
 13. Medewerkers van Natuurmonumenten zijn uitgesloten van deelname. Minderjarigen tot 16 jaar zijn uitgesloten van deelname.
 14. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.
 15. Natuurmonumenten is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de actie en/of de prijs.
 16. Deze actie is opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

TOT SLOT NOG DIT

Natuurmonumenten behoudt zich het recht voor om de actie of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie van de Klimaatbuffer Actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Vragen en klachten kan je telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanmelden bij de Ledenservice van Natuurmonumenten:

Telefoon: (033) 479 71 11 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur - 17:00 uur)

E-mail: Via het vragenformulier

Brief: Natuurmonumenten, Ledenservice, Postbus 2182, 3800 CD Amersfoort.

Meer informatie over klachtenafhandeling vindt u op www.natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten, mei 2022