Ga direct naar inhoud

Algemene voorwaarden ruiterlabel en ruiterdagpas consument

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op particulier gebruik van het ruiterlabel en de ruiter-dagpas van Natuurmonumenten.

Algemene voorwaarden ruiterlabel en ruiter-dagpas consument

Artikel 1. Definities

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op particulier gebruik van het Ruiterlabel van Natuurmonumenten. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Natuurmonumenten: de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, in dit document verder omschreven als Natuurmonumenten, is dé vereniging voor mensen met hart voor de natuur en cultureel erfgoed in Nederland. Wij zorgen voor meer dan 100.000 hectare natuur, maken ons sterk voor de natuur die nog over is én voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Want we gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen. Want we hebben de natuur hard nodig, maar de natuur heeft ons ook hard nodig.

1.2       Ruiter: persoon die met een paard of pony de daarvoor bestemde ruiterpaden in Natuurmonumenten gebieden betreedt.

1.3       Menner: persoon die met een paard of pony met aangespannen wagen de daarvoor aangegeven menpaden in Natuurmonumenten gebieden betreedt.

1.4       Ruiterpaden: paden in Natuurmonumenten gebieden die als zodanig zijn aangegeven of aangewezen en worden opengesteld om daar met een paard of pony op te kunnen rijden. Daar waar door Natuurmonumenten expliciet als menpaden aangegeven, is rijden met een aanspanning toegestaan. Natuurmonumenten legt geen exclusieve menpaden aan, deze zijn altijd gecombineerd met een ruiterpad.

1.5 Geldig ruiterlabel: het label dat Natuurmonumenten jaarlijks uitgeeft om op de ruiterpaden in de natuurgebieden waar deze verplicht is te mogen rijden. Een ruiterlabel is minimaal geldig in het genoemde jaar. De geldigheidsduur loopt vanaf de start verkoop (periode eind oktober / begin november het jaar ervoor) tot en met december van dat betreffende jaar.

1.6 Geldige ruiter-dagpas: de dagpas die Natuurmonumenten uitgeeft om op één dag op de ruiterpaden in de natuurgebieden waar deze verplicht is te mogen rijden. Een ruiter-dagpas is digitaal en alleen geldig op de dag die op het (digitale) bewijs wordt vermeld. 

1.7       Verplichte gebieden: voor het rijden op ruiterpaden van Nationaal Park Veluwezoom, Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, Bergherbos-Montferland is een ruiterlabel van Natuurmonumenten verplicht. Voor de overige ruiterpaden in de andere natuurgebieden van Natuurmonumenten is een label gewenst.

N.B. Op de Utrechtse Heuvelrug is een regionaal ruitervignet ingevoerd, waarin Natuurmonumenten participeert. Hier geldt het landelijk ruiterlabel van Natuurmonumenten niet, maar moeten ruiters en menners een lokaal ruitervignet aanschaffen.

Artikel 2. Aanschaf ruiterlabel en ruiter-dagpassen

2.1 Ruiterlabels en ruiter-dagpassen van Natuurmonumenten zijn online verkrijgbaar via https://www.natuurmonumenten.nl/paardrijden/ruiterlabel en via https://www.natuurmonumenten.nl/paardrijden/dagpas.  De ruiterlabels zijn daarnaast ook te koop bij een aantal verkooppunten. De complete lijst aan verkooppunten is hier gepubliceerd: https://www.natuurmonumenten.nl/paardrijden/ruiterlabel

2.2 De prijsstelling van de ruiterlabels en -dagpassen kan jaarlijks worden aangepast. Kijk voor de actuele prijzen op https://www.natuurmonumenten.nl/paardrijden/ruiterlabel. Op zowel de ruiterlabels als -dagpassen ontvangen leden van Natuurmonumenten een korting van 30%.

2.3 De geldigheidsduur van een ruiterlabel loopt vanaf de start verkoop (periode eind oktober / begin november het jaar ervoor) tot en met december van dat betreffende jaar. Wanneer later in het jaar een ruiterlabel wordt aangeschaft, is deze geldig tot en met december van dat betreffende kalenderjaar. Er wordt vanwege de kortere looptijd geen korting verleend.

2.4 De ruiter-dagpas is alleen geldig op de datum die op de dagpas staat vermeld.

2.5 Na een online aanschaf van het ruiterlabel is tot de levering van het fysieke label de bevestigingsmail het bewijs om van de paden gebruik te maken.

2.6 Na aanschaf en verzending kan Natuurmonumenten niet aansprakelijk worden gesteld voor dubbele bestellingen, verlies, beschadiging of verkeerde levering in verband met foutief opgegeven adres of verhuizing.

2.7 Eenmaal aangeschafte ruiterlabels of  ruiter-dagpassen worden niet retour genomen, tenzij de koper zich beroept op zijn herroepingsplicht en het vignet of de pas in de tussenliggende periode niet is gebruikt. Dan geldt de wettelijke termijn van 14 dagen waarin de koop ongedaan moet worden gemaakt. Herroepen kan door het ongebruikte label binnen 14 dagen na aankoop terug te sturen naar Natuurmonumenten, t.a.v. M&C services MTB-vignetten en ruiterlabels, Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort.

Artikel 3. Gebruik van het vignet

3.1 Iedere ruiter en menner dient op de ruiterpaden in de als verplicht vermelde gebieden in het bezit te zijn van een geldig ruiterlabel of ruiter-dagpas.

3.2 Iedere ruiter en menner dient het fysieke ruiterlabel of een geprinte of digitale versie van het ruiterlabel of -dagpas aan de opsporingsambtenaar te laten zien als deze daar om vraagt.

3.3 Met het ruiterlabel geeft Natuurmonumenten ruiters en menners (in geval van menners: daar waar Natuurmonumenten toestemming geeft om met een aanspanning te kunnen rijden) toestemming de genoemde, verplichte  gebieden te betreden en gebruik te maken van de ruiterpaden volgens de voorwaarden en gedragsregels van Natuurmonumenten daar waar Natuurmonumenten de eigenaar is van het gebied.

Artikel 4. Betreding gebied en gebruik ruiterpaden

4.1  Het gebruik van de ruiterpaden van Natuurmonumenten gebeurt op eigen risico. Zorg voor voldoende rijervaring en/of begeleiding, een passende uitrusting en draag altijd een cap.

4.2 Natuurmonumenten aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongevallen of diefstal van persoonlijke eigendommen.

4.3 Bij gebruik van de ruiterpaden van Natuurmonumenten, dient de ruiter en/of menner zelf verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan anderen.

4.4 Bij gebruik van de ruiterpaden mag de ruiter andere recreanten maar ook dieren niet hinderen. Niet fysiek, maar ook niet door geluidshinder, zoals schreeuwen.

4.5 In gebieden van Natuurmonumenten is het verplicht om te paard op de ruiterpaden te blijven, met aanspanning op de menpaden of van de andere aangewezen wegen of paden gebruik te maken. Verder mag er niet in gebieden worden gereden of gemend. Indien de ruiter of menner zich buiten de route begeeft of op andere wijze schade en/of overlast veroorzaakt, riskeert deze een boete.

4.6 Natuurmonumenten behoudt te allen tijde het recht om (delen van) ruiterpaden (tijdelijk) af te sluiten of een omleiding in werking te stellen vanuit natuurbelang of wanneer de veiligheid van de ruiters en menners in het geding komt. Natuurmonumenten verleent in deze gevallen geen restitutie aan de koper.

Artikel 5. Persoonsgegevens en privacy

5.1 Voor het online bestellen van een ruiterlabel van Natuurmonumenten zijn persoonsgegevens nodig. Natuurmonumenten volgt bij de verwerking van deze persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacy statement via https://www.natuurmonumenten.nl/uw-privacy.

5.2 Bij een online bestelling van een ruiterlabel via Natuurmonumenten worden de volgende gegevens geregistreerd: geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, postcode, huisnummer en IBAN. Natuurmonumenten gebruikt deze gegevens om het label toe te sturen en – bij expliciet akkoord - te mailen over acties en nieuws over het ruiterlabel en (routes) van Natuurmonumenten. Het invullen van het telefoonnummer is niet verplicht. Wanneer deze wel is ingevuld, kan Natuurmonumenten eenmalig bellen over een lidmaatschap.

5.3 Gegevens van de koper worden 7 jaar bewaard volgens de richtlijnen voor personen die met Natuurmonumenten een financiële relatie zijn aangegaan. 

5.3 Na een online bestelling ontvangt de koper na expliciet akkoord e-nieuwsbrieven met informatie over acties en nieuws over het ruiterlabel en (routes van) Natuurmonumenten. Afmelden kan op elk gewenst moment via de link onderaan iedere e-nieuwsbrief.

Artikel 6. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

6.1 Natuurmonumenten kan deze Voorwaarden, de bijdrage, vorm en functie van het ruiterlabel en de ruiter-dagpas wijzigen. Wijzigingen treden in werking een maand nadat ze op de website van Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl) zijn gepubliceerd.

Artikel 7. Klachten

7.1 Voor klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van het ruiterlabel en de ruiter-dagpas kan contact worden opgenomen via het contactformulier en via [email protected]. Bellen kan ook met onze Ledenservice op 033 – 4797111.

7.2 Ten aanzien van alle geschillen die betrekking hebben op (de totstandkoming en uitvoering van) het ruiterlabel en de ruiter-dagpas is het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter te Utrecht bevoegd.

Artikel 8. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden met kenmerk ruiter/particulier treden in werking op 1-11-2023.