Ga direct naar inhoud

Merel Soons

Merel Soons (1975) is secretaris / plaatsvervangend voorzitter sinds november 2023. Merel Soons is hoogleraar Landgebruik en Biodiversiteit aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht.

Merel Soons

Merel studeerde Biologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar ook. Sindsdien doet ze onderzoek naar de impact van veranderingen in landgebruik op het behoud en herstel van biodiversiteit. Ze onderzoekt ook hoe behoud en herstel van biodiversiteit onze ecosystemen en voedselproductie weerbaarder kunnen maken tegen klimaatverandering. Ze werkt graag samen met terreinbeherende organisaties, waterschappen en boeren om wetenschappelijke kennis te verbinden met de praktijk. 

In haar werk onderzoekt ze voornamelijk planten, vogels en de interacties tussen die twee soortgroepen en hun leefomgeving. In haar vrije tijd is ze vaak in de natuur te vinden.

Gekozen 2023, herkiesbaar 2027, termijn loopt af in 2031.

Nevenfunctie:

  • Lid van de Voorlopige Adviescommissie Nationale Parken.