Ga direct naar inhoud

Natuurmonumenten heeft een nieuwe natuurvisie De Wieden

We hebben een nieuwe natuurvisie. Iedere 18 jaar maken we voor onze natuurgebieden zo’n toekomstvisie.

Natuurvisie De Wieden

Ambities voor de komende jaren

Daarin beschrijven we hoe we De Wieden willen beheren en verder ontwikkelen. Wat onze ambities zijn. Het gaat daarbij niet alleen om natuur, maar ook om cultuurhistorie, recreatie en samenwerking. Je vindt in de visie welke planten en dieren er leven, hoe het gebied verbonden is met andere natte natuurgebieden in de omgeving. Plekken waar mensen kunnen genieten van natuur en landschap en hoe ze de geschiedenis van het gebied kunnen beleven. Wat het betekent voor de bewoners en ondernemers van de dorpen die middenin het natuurgebied liggen.

Klankbordgroep

De natuurvisie is mede tot stand gekomen met een klankbordgroep waarin betrokken bewoners, ondernemers en pachters zitten, maar ook een boswachter van Staatsbosbeheer, een ambtenaar van Gemeente Steenwijkerland en een vertegenwoordiger van de Overijsselse leden van Natuurmonumenten. In het voorjaar zal Natuurmonumenten weer een bijeenkomst organiseren met de klankbordgroep voor een vervolg.

Kijk hier voor een volledige versie van de natuurvisie (2016-2034)

De volgende  filmpjes geven een korte impressie van De Wieden weer wat we in de natuurvisie beschrijven. 

Natuurvisie De Wieden, Cultuurhistorie

Natuurvisie De Wieden, natuur

Natuurvisie De Wieden, Samenwerken

Klankbordgroep

Hieronder vind je de verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep:

Visie-vaartochten

In juni en juli organiseerde Natuurmonumenten een aantal 'visie-vaartochten', voor bewoners van de dorpen in De Wieden en leden van Natuurmonumenten uit de omgeving. De deelnemers aan die vaartochten door De Wieden legden we vragen en dilemma’s voor die ons bezighouden bij het maken van de visie. Lees hieronder meer over de vaartochten:

Bedrijfsuitje in De Wieden