Nieuws van de boswachter

De Wieden wil ‘jarige’ grote vuurvlinder terug

12 juni 2015 | Geeke Remmelts

Natuurmonumenten en De Vlinderstichting spannen zich in voor de terugkeer van de grote vuurvlinder in De Wieden.

De Wieden wil ‘jarige’ grote vuurvlinder terug

Eeuw oud


Ze zegt dat aan de vooravond van een symposium dat de vlinderstichting organiseert. Dat is een van de onderdelen van de verjaardag van de vlinder. De soort, een alleen in Nederland voorkomende ondersoort, werd precies een eeuw geleden in Friesland ontdekt.


Herstelmaatregelen


De Vlinderstichting werkt samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel aan uitbreiding van het leefgebied. Dat gebeurt via diverse inrichtingsprojecten die gericht zijn op Natura2000https://www.natuurmonumenten.nl/wat-natura-2000">Natura2000; en de verbinding tussen Weerribben en Wieden. De vlinderstichting geeft haar bijdrage via het project ‘Verhuizing">http://www.vlinderstichting.nl/grote-vuurvlinder-terug-naar-de-wieden">… grote vuurvlinder naar De Wieden’. Dit gaat om verschillende kleinschalige herstelmaatregelen in terreinen van Natuurmonumenten, waaronder het maken van sloten en taluds en het uitzetten van waterzuring.


Elkaar aanvullen


Volgens Claessens zegt de komst van de vlindersoort ook iets over het werk van Natuurmonumenten. "We werken samen en vullen elkaar aan. Dat is de beste garantie dat de vlinder toekomst heeft."

placeholder
Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven

logo