Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natura 2000 ontwerp-beheerplan Wieden Weerribben klaar

29 september 2016

Het ontwerp-beheerplan voor het Natura 2000-gebied Wieden Weerribben is vastgesteld. Meer weten?

Natura 2000 ontwerp-beheerplan Wieden Weerribben klaar

Inzage en informatiebijeenkomst

Het ontwerp-beheerplan ligt zes weken ter inzage. Vanaf 26 september 2016 tot en met 07 november 2016. Bezoek de inloopbijeenkomsten op donderdag 6 oktober in St. Jansklooster of woensdag 12 oktober 2016 in Kalenberg.

Wat wel - wat niet

Het Natura 2000 ontwerp-beheerplan geeft aan wat wel of niet mogelijk is aan activiteiten in het gebied en welke maatregelen de komende periode moeten worden uitgevoerd om natuurdoelen te realiseren. Aan de hand van het beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunning vrij is.

Natura 2000